GATS-mielenosoitus Kölnissä

Yli 40 000 ihmistä, pääosin nuoria, marssi lauantaina 14.9. GATS-sopimusta vastaan Kölnissä, Saksassa. Mielenosoituksen pääjärjestäjinä olivat Attac ja ammattiliittojen nuorisojärjestöt.

Aamusta alkaen Kölnin keskustan kaikilla aukioilla oli kansalaisjärjestöjen ohjelmaa ja kojuja, ja kaupunki täyttyi hiljalleen nuorista mielenosoittajista. Iltapäivällä alkaneessa mielenosoitusmarssissa kannettiin banderolleja, joissa vaadittiin rauhaa ja mm. tuomittiin USA:n sotapolitiikka. Vaadittiin myös sosiaalista oikeudenmukaisuutta, mm. 30 tunnin työviikkoa ja maksutonta koulutusta kaikille.

Mielenosoitusrekvisiittaa oli valmisteltu kauan ja huolella, karnevaalitunnelmasta huolimatta sanoma ei jäänyt kenellekään epäselväksi. Marssi päättyi kaupungin ulkopuolelle isolle kentälle, jossa Saksan huippuartisteja parveileva konsertti jatkui myöhään yöhön.

Yhtenä järjestäjänä ja blokkina mielenosoituksessa esiintynyt opiskelijaliike ”Education is not for sale” järjesti edeltävänä päivänä foorumin, jossa tiedotettiin ja keskusteltiin GATS-sopimuksen vaikutuksesta koulutukseen ja julkisiin palveluihin, Bertelsmann-mediakonsernin yksityisen yliopiston hankkeesta, Euroopan opiskelijaprotesteista ja opiskelijademokratiasta.

Olli Hernberg
Tanja Pelttari

Koulutustyöryhmän periaateohjelma, Euroopan sosiaalifoorumi, Firenze 2002

Koulutustyöryhmän periaateohjelma
Euroopan sosiaalifoorumi
Firenze 2002

Periaatteet, joiden tulee ohjata toimintaamme ja joiden tulee ohjata eurooppalaisen koulutuksen kehittämistä:

1. Koulutus on oikeus, ei tavara. Koulutuksen tulee olla julkista, maksutonta ja uskonnosta riippumatonta. Sen rahoituksen on oltava julkista.

2. Koulutuksen tarkoituksena on kouluttaa, kehittää ja pätevöittää työläisiä, kansalaisia ja ihmisiä. Taloudellisen voitontavoittelun ei tule ohjata sen tavoitteita. Koulutuksen tehtävänä on myös synnyttää sosiaalinen muutos.

3. Tutkimuksen ja tiedon tulee voida kehittyä vapaasti ja niiden täytyy vastata yhteiskunnallisia tarpeita.

4. Koulutuksen tulee avata yhä useammalle ihmiselle mahdollisuus menestymiseen. Koulutusjärjestelmät on demokratisoitava koko Euroopassa. Yhtenä tavoitteena tulee olla yleisen koulutustason nostaminen.

5. Vastustamme sääntelyn purkua ja ”valmiuksien kehittämistä” työmarkkinoiden ehdoilla. Tulee korostaa sellaisten sosiaalisten tarpeiden määrittämiä valmiuksia, jotka kaikki Eurooppalaiset hyväksyvät.

6. Elinikäinen oppiminen on kaikkien työläisten ja kansalaisten oikeus.

Nämä periaatteet asettavat koulutuksen keskeiseen asemaan, kun rakennamme Eurooppaa toisenlaisen globalisaation ehdoilla.

Seuraavan Euroopan sosiaalifoorumin tulee paremmin huomioida koulutuskysymys.

Tulemme osallistumaan kampanjoihin toisenlaisen Euroopan puolesta maailmassa. Tuemme ja toteutamme yhteisiä kampanjoita Euroopan tasolla puolustaaksemme näkemystämme Eurooppalaisesta koulutuksesta.

Näiden kampanjoiden pääperiaatteina ovat:
-Koulutus kuuluu kaikille
-Koulutusjärjestelmät on demokratisoitava
-Koulutuksen liittäminen osaksi kaupan vapauttamista on torjuttava – Ei GATS:ia!

Kehotamme kaikkia koulutuksesta välittäviä osallistumaan eurooppalaiseen toimintapäivään 13. maaliskuuta 2003 GATS:ia vastaan ja julkisen koulutuksen puolesta. Tunnuksenamme on ”Koulutusta, ei voittoja”. Haluamme myös valmistella toimintaa seuraavaa, Berliinissä 2003 pidettävää opetusministerien kokousta varten, jossa käsitellään Euroopan koulutusjärjestelmien yhtenäistämistä.