EU – kirkko keskellä (syrjä)kylää

Kauppat. kand. Esko Seppänen yrittäjien TJ-klubitapaamisessa 2.9.2010:

En halua edustaa paluuta eiliseen, mutta eilinen, siis syyskuun ensimmäinen päivä, symbolisoi mitä täydellisimmin eurohuomista. Huomenna on Suomessa enemmän EU:ta kuin tänään, ja ylihuomenna vielä enemmän.

Eilen, 010910, EU aloitti sodan suomalaista kalakukkoa vastaan ja hyökkäyksen kohteena oli erityisesti ahvenkukko. Unioni oli pohjustanut hyökkäyksen direktiivitykeillä ampumillaan Mainilan laukauksilla, eikä näiden laukausten ampujista synny kiistaa niin kuin eräistä toisista Mainilan laukauksista. Kyseessä olivat eukkujen direktiivitykit ja niillä ammuttiin Bryssälästä. EU ei voinut sietää sitä, että Suomi salli kenen tahansa mökkiläisen onkia ahvenia leivottaviksi kalakukkojen sisään. EU haluaa, että kalakukkoja leivotaan vain ammattikalastajien pyytämistä ahvenista, ja jos Suomi ei taivu EU:n tahtoon, rauha voitaneen palauttaa vain palkkaamalla Kallavedelle ahvenenpyyntivalvojat siihen malliin kuin Itämerellä ovat päivystäneet valastarkkailijat.

Ahvenkukkosota ei ole vielä vaatinut yhtä paljon uhreja kuin sääskentapon tai löylynheiton suomalaiset maailmanmestaruuskilpailut, eikä se ole saanut yhtä paljon kansainvälistä huomiota. Mutta ilman kalakukkojakin Suomi on taas kerran juostu maailmankartalle amerikkalaislehti Newsweekin tekemässä valtioiden paremmuusvertailussa. Me olemme aina tienneet, että Suomi on maailman paras maa, ja nyt sen tietävät muutkin. Olot maassamme tästä vielä paranevat, jos EU ei estä direktiiveillään ilmastomuutosta. Jokunen ukkosmyrsky tai syöksyvirtaus on suomalaisille halpa hinta siitä, että maamme lämpenee lämmittämättä.

EU haluaa lopettaa Suomen lämpenemisen pakottamalla jäsenmaat tuottamaan enemmän uusiutuvaa energiaa. Suomen on nostettava uusiutuvien osuus nykyisestä 29 prosentista 38 prosenttiin. Se vaatii suurimittaista puun lisäpolttoa, mikä yhtäällä nostaa puun kantohintaa ja toisaalla huonontaa Suomen metsäteollisuuden kilpailukykyä ja vähentää työpaikkoja.

EU ei pidä turvetta uusiutuvana polttoaineena (mitä se ei ole mutta on muulla tavoin Suomelle tärkeää kotimaista energiaa), ja niin ollen myös turpeen polttamisen osalta Suomi joutuu tuottamaan 38 % uusiutuvaa energiaa.

Jos on suo siellä, on vetelä täällä. Kun myöskään ydinvoima ei ole uusiutuvaa energiaa, jokainen atomisähköwatti vaatii lisukkeekseen 38 prosentin suuruisen uusiutuvan energian tuotannon. Jos sitä kustannusta ei aseteta uusien ydinvoimaloiden lupaehtoihin tuottajien investoitavaksi ja maksettavaksi, atomimyllyjen jauhamat voitot tulevat maksuun suomalaisille sähkönkuluttajille vastaavina uusiutuvan energian tuotannon investointikustannuksina. Siitä, että ydinenergian lisäksi tuotetaan mainittu 38 prosenttia uusiutuvia, on valtiovalta vastuussa EU:lle

Markkinoiden liberalisoimiseen liittyen EU:n tavoitteena on sähkön hinnan täydellinen irrottaminen tuotantokustannuksista ja sähkön arvopaperistaminen niin että vähittäissähkölle määräytyy viitehinta tukkusähkö- ja päästöoikeuspörsseissä. Sähkön hinta nousee, satoi tai paistoi, kun se hinnoitellaan sähköpörssien ehdoilla niin että vesi- ja atomisähkön tuottajat saavat halpasähköstään päivän korkeimman pörssihinnan.

Suomalaisen sähkön viitehinta määräytyy Oslon Nord Poolissa. Se on aloittamassa pörssihintayhteistyön Keski-Euroopan tukkusähköpörssien kanssa., Sen seurauksena Suomessa ja muissa halvan sähkön maissa hinta nousee ja kalliin sähkön maissa laskee, sillä kysyntä ja tarjonta kohtaavat toisensa vain hinnoissa, joiden kanssa vastaavat sähkötoimitukset eivät ole synkronissa. Kun pohjoismaiden ja Keski-Euroopan välillä riittävästi siirtokapasiteettia, siitä syystä pörssihinnat ovat pohjoismaisille sähköntuottajille virtuaalisia hintoja, joiden perusteella ne voivat edelleen korottaa kuluttajilta perittävää sähkön hintaa halpasähkömaissa, kuten Suomessa.

Kalliiksi ostajilleen tulee myös se sähkö, jonka tuottamiseen tarvitaan viherpiperryskapitalistien keksimiä päästöoikeuksia. Sähkö joutuu niiden kautta eräänlaiselle ekoverolle, jonka suuruudesta ei päätä julkinen valta vaan keinottelijat. Päästöoikeuksien hinta lisätään sähkön hintaan, ja niillä kuorrutetun kalliin hinnan saavat myös ne myyjät, jotka eivät niitä tarvitse tuotantoon.

Vuodesta 2013 alkaen sähköntuotannossa tarvittavat päästöoikeudet myydään huutokaupoissa, joihin oivat osallistua myös finanssitavaratalot, kasinotalouspelurit ja muut keinottelijat, siis myös ne, jotka eivät tarvitse päästöoikeuksia energian tai tavaroiden tuotantoon.

Päästöoikeuksien korkeakaan hinta ei tässä systeemissä huoleta sähkön tuottajia. jotka lisäävät päästöoikeuksien hinnan sähkön hintaan. Niille vesi- ja atomisähkön tuottajille, jotka saavat sähkön myynnissä korvauksen myös päästöoikeuksista ilman että niiden tarvitsee niitä ostaa, päästökauppa on kultamuna ja lisäydinvoiman rakentajille se on märkä uni. Huutokaupoissa päästöoikeuksista tulee finanssituotteita kaupankäyntiin niiden jälkimarkkinoilla eli samoissa pörsseiss, joissa keinotellaan myös sähkön hinnalla.

Markkinoiden liberalisoimisen ja harmonisoimisen, sähkön arvopaperistamisen ja pörssittämisen ja päästöoikeuksien finanssituotteistamisen, huutokauppaamisen ja pörssittämisen seurauksena sähkön hinta nousee – sijoittajien ja keinottelijoiden hyväksi – paljon yli sen, ja aivan vääristä syistä ja ihan erilaisiin käyttötarkoituksiin kuin mitä voidaan perustella ilmastonmuutoksen torjunnalla.

Kun kaikki sähkö kallistuu päästökaupan seurauksena vuonna 2013 ja edelleen sitä seuraavina vuosina, sähköstä tulee ylellisyystuote. Siitä ei tule luksusta siinä merkityksessä, että bulkkituotteesta saisi tehdyksi brändin (paitsi jos joku todella uskoo pistorasiasta tulevan vihreää sähköä), vaan siinä merkityksessä, että siitä tulee niin kallista. Niissä oloissa sähköntoimitusten kilpailuttaminen hinnanmuodostusketjun loppupäässä on hyttysten kuurnitsemista verrattuna hintojen syntymekanismiin ketjun alkupäässä.

EU:ssa hyväksytty laki Suomen lämpenemistä vastaan ja pörssimarkkinavoimien lihottamiseksi on ylikansallista lainsäädäntöä, EU:n kalliit terveiset halpasähkömaa Suomeen.

Ylikansallinen eroaa monikansallisesta siinä merkityksessä, että ylikansalliset lait ovat sitovia, vaikka asianomainen lainsäädäntöunionin jäsenmaa ei halua niitä voimaan omassa maassaan. Monikansalliset sopimukset taas eivät tule voimaan ilman kansallisten parlamenttien päätöksiä, jonka toimivaltaa ei ole luovutettu maasta ulos. Ylikansallinen on poliittista pakkoa, monikansallinen vapaaehtoisuutta.

Konjakissa syntynyt, liittovaltio- eli ”Eurooppa”-aatteessa marinoitu ja kuolemansa jälkeen EU:ssa pyhitetty Jean Monnet kirjoitti julki sen, mitä Monnet-professori Esko Antola ei sanota ääneen:

”Euroopan kansoja pitäisi ohjata kohden supervaltiota niin, että niiden kansat eivät ymmärrä, mistä on kysymys. Tämä voidaan saavuttaa toinen toistaan seuraavilla askelilla, joista jokainen on puettu taloudellisen päämäärän muotoon mutta jotka väistämättä ja peruuttamattomasti johtavat liittovaltioon..

Taloudellisiin päämääriin puettua EU:ta liittovaltioidaan, ja sitä varten ovat käytössä – kuten kirkolla risti tai entisellä Neuvostoliitolla sirppi ja vasara – liittovaltion vallanpitäjien vallan tunnuksina EU:n symbolit: tähtilippu, kansallislaulun korvike Eurooppa-hymni (jonka soidessa kansalaisia vaaditaan nousemaan ylös), kansallispäivän korvikkeena ylikansalliseksi vapaapäiväksi suunniteltu Eurooppa-päivä sekä – ennen muuta – euro, joka ei jousta. EU:n liittovaltioitumista on se, että euromaissa euron sijasta joustavat palkat, eläkkeet, sosiaaliturva ja työllisyys. Se tuottaa monille kansanryhmille huonoa sosiaalista vointia ja johtaa vastarintaliikkeiden syntyyn. Liittovaltioimista ovat myös euroverot, joita halutaan periä EU:n budjetin katteeksi. Sitä kautta se saisi entistä isomman budjetin, josta päätetään ylikansallisesti.

Euroopan Parlamentti perustelee symbolien tarvetta näin:

”Tunnukset ovat tärkeitä tekijöitä kaikissa viestintäprosesseissa ja erityisesti prosessissa, jonka avulla yleisö tunnistaa yhteiskunnallisen ryhmittymän tai järjestön ja samaistuu siihen, poliittiset elimet mukaan luettuina. Itse asiassa tunnukset ovat usein ratkaiseva tekijä, jonka perusteella yleisö sitoutuu tunnetasolla kyseisiin organisaatioihin.”

Tunnetasolla EU-kansalaisia siis pyritään näiden symboleiden avulla sitouttamaan euronationalismiin, ja siihen EU:n supervaltiollistamiseen, siihen liittyy myös EU:n militarisoiminen. Supervalta ei ole uskottava ilman aseellista pullistelua.

Kun nostetaan salkoon Suomen lippuja ja kun lauletaan lippuvalaa ”sinun puolestas elää ja kuolla, on halumme korkehin”, suomalaisia ei enää vaadita kuolemaan oman maan puolustamisessa vaan myös EU:n rauhaan pakottamisen – kansainvälisoikeudellisesti laittomissa – operaatioissa. Murtuu lapualainen vala isänmaalle: ”Orjuus pois, taikka menköön henki, niinkuin mennyt on isienkin, kunnia kuolla on vapauden tiellä. Tää vala on murtumaton.” Pohjanmaan miehet ovat tähän saakka aina olleet Suomessa varalla vieraan vallan maahantuontia vastaan, varalla kuin munkilla munat. Paljon onkin tarvinnut virrata vettä Kyröjoessa ennen kuin on tultu tähän tilanteeseen, että kuollaan taas pitkästä aikaa vieraan vallan sotajoukoissa vieraalla kielellä vieraiden tavoitteiden puolesta kaukana vierailla mailla.

Suosikkitaloustieteilijäni Nicholas Georgescu-Roegenin mukaan

”jokainen eliittiryhmä luo aina uuden sosiaalis-poliittisen mytologian, jonka avulla tilanne pysyy hallinnassa ja jonka avulla eliitti pystyy ylistämään itse tuottamiensa hallinnollisten palvelujen arvoa rahvaan silmissä saaden näin omien etujensa kaikkinaisen lisääntymisen näyttämään itsestään selvältä.”

Valta on taistelua siitä, kuka on yhteiskunnassa subjekti, kenen tekeminen on tärkeää, kenellä on henkinen hegemonia. Valta on sitä, että hallitseva eliitti pystyy esittämään oman etunsa ”yleisenä”. Yrjö Ahmavaara sanoo asian niin, että ”vallankäyttö suosii moniselitteistä, hämärää ja auktoriteetin tulkinnasta riippuvaa oppia” ja että ”vain sellaisen tärkeyttä voidaan liioitella, jolla ei ole kouriintuntuvaa mittaa”. EU:ssa sellaisia oppeja käyttävät liittovaltiovoimat ja maailmantaloudessa markkinavoimat.

Markkinavoimat ovat persoonaton valta. Ne hallitsevat maailmaa demokraattisesti pätemättömien ja kansalaisille auki kirjoittamattomin ”lainalaisuuksin”. Ne ovat kapitalismin everstijuntta. Ne ovat ei-kukaan, mutta samalla kaikki, joilla on sama ajattelu, sama logiikka, sama ahneus, sama usko, sama toivo, sama rakkaus; ja suurin niistä on rakkaus rahaan.

Markkinavoimille, joiden jumalallinen luonne on inhimillistä alkuperää, voidaan kirjoittaa korkea veisu: Iso Paha Raha on kärsimätön ja yrmeä, se kadehtii, kerskuu, pöyhkeilee, käyttäytyy sopimattomasti, etsii omaa etuaan, katkeroituu, ei muistele saamaansa hyvää, iloitsee vääryydestä eikä juhli totuuden kanssa. Kaiken se kattaa, kaiken se ottaa, aina se pettää, vallan se vie.

Ennen yrittäjä oli innovaattori, jolla oli idea tuottaa tai organisoida vanha uudeksi. Ajan kanssa yrittäjyys on marginalisoitunut ja sen tilalle on tullut tuotantoon nähden loismaista omistusta ja tuotantoon perustumaton rahatalous. Loismaisuutta on se, ettei luoda uutta vaan jaetaan uudelleen vanhaa tuloa ja varallisuutta, eikä se ole tasajakoa. Vanhojen omistajien omaisuuksia deflatoidaan luomalla virtuaalisilla finanssituotteilla fiktiivistä rahaa, inflatoimalla pääomamarkkinat virtuaalisella hötörahalla. Teollinen ravi on vaihtunut rahatalouden laukaksi. Yhteiskunnat ovat suuria kasinoita, joissa pikkupojat ja nokkelat tytöt pelaavat pörssipelejä ilman, että siitä on yleistä hyötyä; ilman että työllistetään työläisiä ja tuotatetaan heillä uutta arvoa.

Tarvitaan muutos. Kapitalismin kovalevy tarvitsee uuden päivityksen. Me vasemmalla kysymme tänään, tarvitaanko parempaa kapitalismia vai kapitalismia parempaa. Markkinavoimien finanssiherruus on keinottelua eikä vasemmistonkin – enemmän salaa kuin julkisesti – arvostamaa yrittäjyyttä. Finanssikapitalismissa rahan tuottaminen rahasta ”suosii moniselitteistä, hämärää ja auktoriteetin tulkinnasta riippuvaa oppia”.

Lordi Keynes, itsekin pörssikeinottelija, uskoi 1930-luvun Suuren Laman jälkeen tuotannon näkökulmasta hyödyttömien pelureiden roolin merkityksen väliaikaisuuteen ja oli valmis ”koroillaeläjien eutanasiaan”. Siinä asiassa voisivat liittoutua yrittäjät ja vasemmisto? Kummankaan intresseissä ei liene maksaa sitä suurta moraalikatoa, sitä, että keinottelijat saavat privatisoitua voitot mutta heidän tappionsa kansallistetaan, sitä, minkä tekivät rahakapitalismin systeemikriisissä keinotteluvoimille pelastusrenkaita heittäneet hallitukset. Seuraava pelastusrengas on muuten maailmanlaajuinen inflaatio, sillä ei kai kukaan luule, että kaiken maailman velallisten ylivelat saadaan maksetuksi uudella velalla ja keskuspankkien setelirahoituksella.

EU tuottaa finanssikapitalismille sen tarvitsemaa laillisuutta. Eduskuntakyselyyn vastannut Vanhasen hallitus arvioi, että 2000-luvun alussa EU:ssa oli hyväksytty Suomea velvoittavaa lainsäädäntöä 97 000 virallisen lehden sivua. Säädöksiä on sittemmin karsittu, mutta on niitä vieläkin yli 90 000 sivua. On siinä haastetta Suomen tuomareille ja varatuomareille, joiden EU-tuntemus on yleisesti kehnonlainen, voisi kai sanoa että olematon.

Lait edustavat aina hallitsevan luokan tahtoa ja ovat eliitin pakotusinstrumentteja kansalaisten, esimerkiksi kalakukkoleipureiden, alistamiseksi siihen tahtoon. Arkipäivän pakotusinstrumentteja ovat hallinnon rutiinit. Niiden käyttäjinä avainasemassa ovat virkamiehet, eivät poliitikot. Järjestelmän pakot toteutetaan Max Weberin mukaan valtiossa yleisesti hyväksyttynä oikeutena, jolle on ominaista muodollinen muoto. Silloin ei totella ketään henkilöä vaan laillisesti säädettyä ja yhteisesti hyväksyttyä epäpersoonallista järjestystä. Valtio hallintona edustaa pysyvyyttä, suunnitelmallisuutta, persoonattomuutta ja satunnaisuuksien minimoimista.

Kun EU:lla ei ole merkittävää omaa toimeenpano-osastoa, sen lait toimeenpannaan kansallisesti. Vanhasen hallitus sanoi avoimesti EU:n perustuslain hyväksymisen perusteluissa, että jos ovat ristiriidassa yhtäältä EU:n tahto ja toisaalta Suomen tahto, suomalaisen hallintokoneiston on viran puolesta pantava toimeen EU:n tahto: ”Unionioikeuden normin ja kansallisen oikeuden normin välisessä ristiriitatilanteessa lainsoveltajalla on velvollisuus turvata unionioikeuden tehokkuus ja tarvittaessa jättää viran puolesta soveltamatta kansallisen oikeuden normia, sen säädöshierarkkisesta tasosta riippumatta.

EU:n liittovaltioimisen tahtoa ilmaisevat edustavimmin sen yhteisölliset toimielimet: komissio, parlamentti ja tuomioistuin. Niistä vähiten tunnettu on tuomioistuin, jolla on tulkintamonopoli kaikkiin EU:ssa päätettyihin lakeihin. Se on itse ottanut sen kannan ja itse luonut sen oikeuskäytännön, että EU-lait ovat ensisijaisia jäsenmaiden lakeihin nähden.

Siihen EU:n perustuslakiesitykseen, jonka Ranskan ja Hollannin kansat hylkäsivät, oli EU-lakien ensisijaisuus kirjattu avoimesti omaksi artiklakseen. Sitä perusteltiin niin, ettei se muuta mitään; että niin se asia oli aina ollut. Lissabonin sopimuksesta tämä artikla kuitenkin jätettiin pois, jotta vastarintaliike ei saisi sitä kautta käyttönsä uutta superasetta. Kun asia on niin ilmankin, että se on kirjoitettu perustuslakiin, artikla voitiin jättää siitä pois sen vaikutelman synnyttämiseksi, että asia ei ole niin.

Sanotaan, että EU ei ole liittovaltio, kun sillä on vain se toimivalta, jonka jäsenmaat ovat sille luovuttaneet eikä se pysty itse omissa sen toimielimissä tehdyillä päätöksillä kasvattamaan omaa toimivaltaansa. Tuomioistuimella on kuitenkin siihen tahto ja kyky. Se voi siirtää lisää valtaa unionille vastoin jäsenmaiden enemmistönkin kantaa. Se kävi ilmi, kun EU:lle kaapattiin lakivaltaa valtioiden itsenäisyyden näkökulmasta olennaisessa asiassa: oikeudesta päättää itse rikosten rangaistuksista kansallisen oikeustajun mukaan.

Jäsenmaat olivat tehneet neuvostossa puitepäätöksen yhteisestä toimintatavasta päättämiensä ympäristölakien rikkomiseen ja jättäneet rangaistusseuraamukset kansalliseen toimivaltaan päätettäväksi jäsenmaiden parlamenteissa. Koska komissiolla oli perussopimuksissa, ympäristötoimivaltaa, se teki – painikielellä – vyörytyksen ja päätti yrittää saada valtansa ulottumaan myös rikkomusten rankaisuun. Se älähti, että väärä oikeusperusta ja että väärin säädetty ja haastoi neuvoston EY-tuomioistuimeen. Komissio halusi muuttaa neuvoston päätöksen sellaiseksi, että se saa määrätä myös rangaistuksista.

Tämä oli EU:n sisäistä, toimielinten välistä valtataistelua, ja siinä liittovaltiovoimat kokeilivat valtansa rajoja – ja voittivat. EU-tuomioistuin oli komission ja parlamentin (joka aina ja kaikessa himoitsee neuvoston päänahkoja) sekä Belgian, Italian, Itävallan ja Luxemburgin kannalla. Se päätti, että rangaistusseuraamukset voivat kuulua lakien toimeenpanon tehokkuuden varmistamiseksi komission toimivaltaan. Yksitoista jäsenmaata, mukaan luettuna suuret maat Saksa, Ranska ja Englanti ja myös pieni Suomi, halusivat säilyttää rikosten rangaistukset kansallisessa toimivallassa. Tämä jäsenmaiden enemmistö silloisessa 15 valtion unionissa olisi torjunut vallansiirron komissiolle kansallisen päätäntävallan asiana, jos siitä olisi päätetty tietoisella toimivallan luovutuksella. Siinä tapauksessa yhdenkin jäsenmaan kielteinen kanta olisi riittänyt estämään toimivallan siirron, mutta tuomioistuimessa siihen ei riittänyt edes niiden enemmistö.

EU:lla ei ole toimivaltaa parantaa kansalaisten sosiaalista vointia. Sen sijaan sillä on toimivalta huonontaa sitä, ja sitä tehdään tuomioistuimen tulkintavallalla. Hyökkäyksen kohteena on ollut eurooppalainen sosiaalimalli, jossa sosiaaliturva-asiat ovat jäsenmaiden kansallisessa toimivallassa ja joka perustuu ammattiyhdistysliikkeen kanssa sovittaviin työelämän normeihin. (Yhteis)markkinoiden vapauden varjolla komissio ottaa kantaa jäsenmaiden toimivallassa olevaan työ- ja sosiaalilainsäädäntöön, ja EU-tuomioistuin laillistaa sen suorittamat toimivallan kaappaukset.

Eurooppalainen (sosialidemokraattinen) ay-liike puolusti pitkään kritiikittömästi Lissabonin sopimuksen hyväksymistä, mutta prosessin kuluessa se rupesi vaatimaan perustuslakiin liitettäväksi sosiaalisia oikeuksia koskevia täydennyksiä. EU-tuomioistuin nimittäin opetti ay-liikkeelle kantapään kautta, että EU:ssa esimerkiksi lakko-oikeutta ei ole pyhitetty vaan työtaistelujen laillisuus riippuu tuomioistuimen tulkinnasta.

Ay-liike on joutunut 2000-luvulla kirjaamaan toimintaoikeuksiensa tapp(i)olistalle Viking Line-, Vaxholm-, Rüffert- ja Luxemburg-tuomiot.

Suomea koskenut Viking Line-tuomio rajoitti ay-liikkeen työtaisteluoikeutta ja toi oikeudelliselle pelikentälle uuden pelitavan: oikeudenkäynnin suomalaisessa lakkoasiassa englantilaisessa tuomioistuimessa. Ruotsin saama Vaxholm-tuomio ruhjoi sikäläisen vähimmäispalkkamenettelyn ja pakotti maan uusimaan koko työehtosopimusjärjestelmänsä (suomalaisten sopimusten yleissitovuuden suuntaan). Saksaan kohdistunut Rüffert-tuomio estää julkista valtaa asettamasta julkisissa tarjouskilpailussa ehtoa, jonka mukaan on noudatettava maassa voimassa olevia työehtosopimuksia. Luxemburgin valtiota taas kiellettiin soveltamasta muista EU-maista tuleviin työntekijöihin samoja työehtoja kuin oman maan kansalaisiin.

Ammattiliittoja hiertää pykälä palvelujen vapaakaupasta. Artiklan mukaan näitä palveluja, joiden maahantuontia ei saa rajoittaa, ovat erityisesti teollinen toiminta, kaupallinen toiminta, käsityöläistoiminta ja vapaiden ammattien harjoittaminen. Lähes kaikki työt mahtuvat laveasti määriteltyjen palvelujen piiriin ja ovat niin ollen EU:ssa vapaakaupassa.

Keskeinen asia on lähetettyjen työntekijöiden direktiivi. EU-tuomioistuin ajaa päätöksillään voimaan periaatetta, että noudatetaan lähettävän maan lakeja ja työehtoja. Sen kanta on ristiriidassa suuren julkisuuden saattelemana hyväksytyn palvelujen vapaakauppadirektiivin (ns. Bolkestein-direktiivin) kanssa. Kun europarlamentti äänesti siihen monia työn polkumyynnin rajoituksia, luultiin, että pahimmat pelot halpatyövoiman käytöstä kansallisten työehtojen polkemiseen oli torjuttu. Siitä jätettiin nimenomaan pois vaatimus siitä, että lähetettyihin työntekijöihin sovellettaisiin lähettävän maan työehtoja. Sen, minkä parlamentin enemmistö luuli kovassa taistossa uusliberalismia vastaan voittaneensa, tuomioistuin muutti kylmän rauhallisesti murskahäviöksi. Mielenkiintoinen yksityiskohta on, että ratkaisevat päätökset tehtiin halpatyövoimaa lähettävistä eli uusista jäsenmaista kotoisin olevien tuomareiden äänillä.

Kun EU-tuomioistuin tekee tulkintoja tapaus kerrallaan, vähitellen sen tulkinnoista muodostuu yhtenäinen viiteperusta tuleville tuomioille. Suomessa tuomiot määrätään lain mukaan eikä yksittäisten tapausten mukaan niin kuin eräissä muissa EU-maissa ja myös EU-tuomioistuimessa. Ay-liikkeen toimintaoikeuksien näkökulmasta tuomioistuin murentaa ns. kolmikantaa, joka on valtiovallan, työnantajien ja ay-pomojen pyhä kolminaisuus ja epädemokraattisen vallankäytön korporatiivinen ydin. Sitä saa ja pitää ravistella, mutta lakien mukaan eikä vain puskista ampumalla, tulkinnoilla.

Ongelma on, että maahamme tulee työntekijöitä muista EU-maista tarjoamaan palveluja ja polkemaan palkkoja huonommilla työehdoilla. Työvoiman vapaa liikkuminen EU:n sisällä on sitä, että uusien jäsenmaiden keikkatyöväki myy itseään halvemmalla kuin on työn hinta työntekomaan työmarkkinoilla ja vie sillä tavalla urakat näiden maiden omilta yrityksiltä ja työpaikat niiden työntekijöiltä. On perusteltua vaatia muiden EU-maiden reppufirmoja käyttäytymään Suomessa laillisesti, siis lakien mukaan, maassa maan tavalla, mutta EU estää sen. Suomessa on yli 20 000 ulkomaista rakennustyöläistä, joista vain kuutisen sataa maksaa veroa Suomeen ja muut eivät ehkä minnekään. Samaan aikaan on 30 000 suomalaista rakennustyöläistä ollut työttömänä ja joutunut elääkseen syömään suomalaista työttömyysturvaa.

Vieras keikka- ja repputyöväki, joka ei noudata Suomen lakeja ja työehtosopimuksia ja joka saa sille EU:lta laillisuuden burkhan, on, kansallinen ongelma. Voidaan kysyä, kenen yleinen etu mahtaa olla se, että sen monikymmentuhantisen ja monikotimaisen työvoiman laillisuusvalvontaa suorittaa maassamme vain parikymmentä virkamiestä tai että jo vuosia sitten valtiovarainministeriö lakkautti poliisin erikoisyksikön keikka- ja reppupalvelurikosten torjumiseksi poistamalla valtion budjetista sen rahoituksen?

Karl Marxin, monille kai tuttu tyyppi, työarvoteoriassa uutta arvoa syntyy vain ihmistyöllä ja vain tavaratuotannossa. Aika on siltä osin ajanut Marxin ohi. Tavarantuotanto on tärkeää, mutta se ei voi olla ainoa arvon mitta. Myös pään – ja sydämen – työssä syntyy uutta arvoa. Taloudessa hegemonia on siirtymässä aineettoman tuotannon organisoinnin suuntaan, ja sen johdosta kaikki kapitalismin johto-, sääntely- ja valvontakoneistot menevät uusiksi.

Vielä tänään teollinen tuotantotapa määrää kaupunkien tilankäytön, arkielämän elämisen ja ajankäytön rytmin sekä sosiaaliset rakenteet ja kansalaisyhteiskunnan toimintatilan. Pääoma on luonut tätä tarvetta tyydyttämään uudenlaisen proletariaatin: tilapäistyöntekijät eli prekariaatin. Markkinajoustavuuden nimissä prekariaatin on totutteleminen siihen, että tuhotaan raja työajan ja vapaa-ajan väliltä, vaaditaan työntekovalmiutta ottamaan vastaan mikä tahansa työ sekä pakotetaan muutto- ja siirtymisvalmiuteen tekemään työ missä tahansa paikassa. Se proletariaatti kuitenkin on älyllisen, ruumiillisen, tunnepohjaisen ja tiedonvälityksellisen yhteistyön uusi voima.

Olen ollut kerran aikaisemmin, parisenkymmentä vuotta sitten, alustamassa suomalaisen yrittäjäjärjestön tilaisuudessa. Silloin puheeni mottona oli se siteeraus Karl Marxilta, jonka mukaan palkkatyö on lievemmän laatuista ihmissyöntiä. Silloin ymmärrytin sen kuulijoillani niin, että yrittäjät ovat kannibaaleja.

Tänään tulkitsen sitaattia toisella tavalla: palkkatyö on lievemmän laatuista ihmissyöntiä, mutta yrittäjien valtaosa ei ole kannibaaleja vaan itsensä vapauttajia palkkatyöläisenä olemisesta ja kapitalistisesta palkkatyökurista. Sillä tavalla yrittäjät määrittävät yhteiskunnallisen kehityksen suunnan pois palkkatyöstä sen periaatteen mukaan, että ole itsesi herra. Yrittäjyys on vapausliike. Se voisi olla myös vapautusliike tavoitteena vapauttaa yrittäjät ja isänmaa loismaisen finanssipääoman kahleista. Kun EU on myös sen kapitalismin lajin olomuoto ja olotila Euroopassa, pitää puolustaa omaa etua myös EU:n pakkoja vastaan. Helppoa se ei ole, kun yhden suomalaisen pitää vastata sataa bryssää, mutta on itsenäisyyttämme ja elämänmuotoamme tässä ”maailman parhaassa maassa” puolustettu vaikeammissakin olosuhteissa ja ennenkin ylivoimasta vihollista vastaan.

Nyt Irlanti hylkäsi perustuslakiesityksen!

Euroopan unionin poliittinen eliitti on kovakorvaista. Nyt kaatuneen perustuslakiesityksen valmistelussa ainoa muutos Ranskan ja Belgian aiemmin hylkäämään esitykseen oli se, että se pyrittiin saamaan voimaan ”tavallisena” sopimuksena. Syntyi ns. Lissabonin sopimus joka ehdittiin hyväksyä 17 jäsenmaassa vähin äänin ja käytännössä ilman sen kummempaa keskustelua.

Sopimuksesta päättäminen saikin monissa maissa huonon farssin piirteitä. Vieläkään ei sopimusta ole olemassa selkeässä luettavassa muodossa ja on todella kummallista, että se pyrittiin saamaan hyväksytyksi keinolla millä hyvänsä. Tuskin Suomenkaan eduskuntaan valitut kansanedustajat pystyvät sanomaan mitä he ovat olleet hyväksymässä!

Irlannin kansanäänestys osoittaa kouriintuntuvasti, että viimeistään nyt on perustuslakisekoilun asemesta syytä käynnistää vakavat keskustelut Euroopan unionin tavoitteista ja sen tarjoamista vaihtoehdoista, jotka ottavat oikealla tavalla huomioon myös tavallisten kansalaisten mielipiteet. EU:n linja osoittautunut virheelliseksi ja johtanut järjestelmän vain kriisistä toiseen. Sen linja on sellainen, jota kansalaiset eivät hyväksy.

On syytä onnitella irlantilaisia heidän antamastaan muistutuksesta EU:n poliittiselle eliitille!

Vaihtoehto EU:lle -kansanliike: Irlanti on ainoa poikkeus

Irlannin kansalaisia on syytä onnitella heille tarjoutuvasta tilaisuudesta päättää EU:n perustuslakiesityksestä eli Lissabonin sopimuksesta kuluvan kuun 12. päivänä. Näyttää siltä, että minkään muun Euroopan unionin jäsenvaltion poliittinen johto ei halua kuulla kansalaisiaan.

Me suomalaiset emme voi muuta kuin toivoa, että irlantilaiset käyttävät viisaasti valtaansa ja päättävät hylätä esityksen. Vähättelevistä puheista huolimatta esitys jatkaa kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien mitätöimistä, voimistaa EU:n militarisointia ja tekee siitä käytännössä sotilasliiton ja perustuslain hyväksyvistä maista sen jäseniä.

Lissabonin sopimus jatkaa Euroopan unionin liittovaltiokehitystä luomalla yhä lisää ylikansallista lainsäädäntöä. Se voimistaa kaiken kaupallistamista ja uhkaa selvästi kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa sosiaali-, terveys- ja koulutuspolitiikkaan.

Se tuo suomalaiseen työelämään uuden elementin, jonka mukaan työehtosopimusten tulkintaan vaikuttavat pääoman kaupalliseen ja kilpailun vapauteen perustuvat intressit, joiden tulkinta alistetaan Ey-tuomioistuimen päätösvaltaan.

Kaikkialla tavalliset kansalaiset ovat eri mielipidemittauksissa olleet toista mieltä näistä ”uudistuksista”, mutta heidän mielipiteitään ei haluta kuulla.

Olemme varmoja, että kehitys, jota ihmiset eivät halua, ei voi olla kestävää.

Tiedotusvälineille 10.6.2008

Lisätietoja: Vaihtoehto EU:lle Tiedotuskeskus ry puh. 09 682 3422, veu@co.inet.fi

Hylätkää EU:n perustuslaki

Vaihtoehto EU:lle kansalaisliike vetoaa kansanedustajiin

Eduskunnan käsittelyyn tänään tuleva Lissabonin sopimus on sisällöllisesti sama kuin Euroopan unionin perustuslakina tunnettu esitys, joka kaatui Ranskan ja Hollannin kansanäänestyksissä. Sen hyväksyminen vie kohti keskitetympää, epätasa-arvoisempaa ja epädemokraattisempaa unionia. Sen myötä Euroopan unionista rakentuu yhä etäisempi järjestelmä tavallisista kansalaisista ja päätöksenteko keskittyy entistä enemmän isojen jäsenmaiden hallintaan.

Euroopan unioni on tähän asti perustunut jäsenmaiden välisiin sopimuksiin, mutta nyt hyväksyttäväksi esitetty Lissabonin sopimus synnyttää laillisesti ja perustuslaillisesti uuden EU:n. Se tekee EU:sta omavaltaisen kansainvälisen toimijan, jolla on oikeushenkilöllisyys ja riippumaton olemassaolo. Se on erillinen ja ylempi kuin jäsenvaltionsa, ja se voi neuvotella jäsentensä puolesta kansainvälisiä sopimuksia. Perustuslaissa ei siirretä toimivaltaa yhdessäkään asiassa Brysselistä takaisin jäsenvaltioihin.

Lissabonin sopimuksessa todetaan, että lainsäädäntö, jota unionin toimielimet antavat käyttäessään unionille annettua toimivaltaa, ovat ensisijaisia jäsenvaltioiden lainsäädäntöön nähden. Tätä ei ole sanottu missään aiemmassa EU-sopimuksessa. Lisäksi, se pätee kaikkiin hallinnonaloihin, ei pelkästään aikaisempien sopimusten pääosin taloudellisiin alueisiin. Tämä hävittää jäsenvaltioiden poliittisen riippumattomuuden. Perustuslaillisesti ja poliittisesti jäsenvaltioista tulee käytännössä EU-valtion osavaltioita, joiden kansalliset perustuslait ja tavallinen lainsäädäntö ovat alisteisia EU:n lainsäädännölle.

Perustuslaki siirtää EU:lle myös entistä enemmän nyt jäsenmaille kuuluvaa ulkopoliittista päätösvaltaa. Sille perustettaisiin uuden sopimuksen mukaan EU:n yhteinen ulkoministerin virka ja jäsenvaltioista erillinen diplomaattikunta. Jäsenvaltioita kiellettäisiin harjoittamasta itsenäistä ulkopolitiikkaa ja niiden edellytettäisiin tukevan aktiivisesti ja varauksetta unionin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Se on uusi pitkä askel kohti EU:n yhteistä puolustuspolitiikkaa ja käytännössä lopettaa sen Natoon kuulumattomien jäsenmaiden puolueettomuuden.

Perustuslaki laajentaa suuresti EU:n toimivaltaa ja sen toimialoja antamalla Luxemburgin EU-tuomioistuimelle vallan päättää EU-kansalaisten perusoikeuksista. Näin se ylittää kansalliset perustuslait ja korkeimmat oikeudet.

EU:n toimivaltaan kuuluvissa asioissa siirryttäisiin yhä enenevässä määrin yksimielisyyspäätöksistä määräenemmistöpäätöksiin ilman uusia sopimuksia ja niiden vahvistamista kansallisesti parlamenteissa tai kansanäänestysten kautta.

EU:n perustuslaki tekee liberaalista markkinataloudesta, taloudellisen kilpailun maksimoinnista, pääoman vapaasta liikkumisesta ja julkisten palvelujen yksityistämisestä perustuslaillisia periaatteita, jotka uhkaavat romuttaa pohjoismaisen hyvinvointijärjestelmän.

Vetoamme kansanedustajiin – Hylätkää EU:n perustuslaki!

Eduskuntatalolla 10.4.2008
VEU:n koollekutsuma mielenosoitus

Lissabonin sopimus: Euroopan surullisin tarina

Ensin se kaatui kansanäänestyksissä. Sitten se herätettiin kuolleista. Ja kun se nyt viimein on tulossa hyväksytyksi, on herännyt epäilys, että EU:n uusi perustuslaki on susi jo syntyessään.

Kun ranskalaiset ja hollantilaiset kesällä 2005 kaatoivat EU:n perussopimuksen, syy ei ollut itse sopimuksessa. Äänestäjät olivat vain kerta kaikkiaan niin kyllästyneitä poliittisiin johtajiinsa, että päättivät osoittaa mieltään niin että tuntui.

Ranskan vaihdettua presidenttiä, Euroopan poliittiset johtajat päättivät yrittää uudelleen. Kuolleista herättäminen onnistui, mutta hinta oli kova. Perussopimuksen ongelmallisimmat kohdat siirrettiin uuteen sopimukseen sellaisinaan. Poliittisesti arkaluontoiset kohdat muotoiltiin uudelleen niin, että vain juristit pystyvät niitä enää tulkitsemaan.

Lisäksi muutamalle maalle myönnettiin joukko käsittämättömiä poikkeuksia. Esimerkiksi Puolaa hyviteltiin tavalla, joka maan nykyisen hallituksen kannalta on täysin yhdentekevä. Mutta siellähän määräykset nyt ovat, perustuslaillisessa tekstissä, ikuisuuksiin asti. Kaikkia näitä ongelmia europarlamentaarikot osoittelivat sormella käsitellessään asiaa pari viikkoa sitten. Silti hekin hyväksyivät sopimuksen omalta osaltaan selvällä enemmistöllä.

Vasta viisi maata on hyväksynyt

EU:n jäsenmaista viisi on sopimuksen hyväksynyt. Niistä tärkein on Ranska. Mutta samana päivänä kun Ranskan kansalliskokous päätti asiasta, se oli esillä myös Slovakian parlamentissa. Siellä oppositio kytki sen onnettomalla tavalla yhteen sisäpoliittisesti arkaluontoisen lehdistölain kanssa. Tulos: Hallitus veti perussopimuksen pois käsittelystä.

Slovakia hyväksyy sopimuksen kyllä. Niin myös Iso-Britannia, missä euroskeptinen oppositio on tehnyt jättimäisen numeron siitä, ettei uutta sopimusta alisteta kansanäänestykseen. Kaikkien parlamenttien äidissä laki on ensimmäisessä lukemisessa. Ja vaikka osa Työväenpuolueen ja liberaalien edustajista aikoo äänestää sopimusta vastaan, konservatiivien riveistä löytynee riittävä määrä loikkareita toiseen suuntaan.

Kansanäänestykseen asia menee vain Irlannissa. Enemmän kuin sopimuksesta itsestään, sielläkin tulos riippuu siitä, kuinka suosittu Bertie Ahernin hallitus on touko-kesäkuun vaihteessa.

Enemmän kuin hyväksymistä sinänsä, päättäjät jännittävät nyt, milloin kaikki maat ovat sopimuksen hyväksyneet. Ranska ajaa mahdollisimman pikaista aikataulua, jotta sopimus voisi astua voimaan vuoden 2009 alusta, Ranskan EU-puheenjohtajuuden päätteeksi. Mutta tämä ei välttämättä ole kaikkien hallitusten mieleen. Etenkin ne, jotka eivät halua valita EU:lle uutta presidenttiä ja ulkoministeriä heti ensi vuoden alussa, saattavat tahallaan pitkittää asian käsittelyä vuodenvaihteen yli.

Susi jo syntyessään?

Lissabonin sopimuksen suurin uutuus on neuvoston pysyvän puheenjohtajan eli presidentin valinta. Poliittiset ryhmät sovittelevat tehtävää paraikaa jo omille edustajilleen: vasemmisto brittien Tony Blairille, konservatiivit Luxemburgin Jean-Claude Junkerille ja liberaalit Tanskan Anders Fogh Rasmussenille tai Belgian Guy Verhofstadtille.

Todellinen vääntö käydään kuitenkin siitä, mitä tämä uusi presidentti oikein tekee, koska siitä ei itse sopimuksessa ole selviä määräyksiä. Jos hän on EU:n ykkösedustaja ulkomaailman suuntaan, mitä ihmettä tekee ensi kertaa valittava korkea ulkopoliittinen edustaja eli ulkoministeri? Jos hän taas on ykkösedustaja jäsenmaiden suuntaan, mitä tekemistä jää komission puheenjohtajalle?

Kun EU:lle on valittu pysyvä presidentti, jäsenmaiden omilla korkeimmilla poliittisilla johtajilla — presidenteillä ja pääministereillä — ei EU:ssa ole enää mitään virkaa, vaikka ihan tavalliset ministerit jatkavat neuvostojensa johtamista entisen kuuden kuukauden rotaation mukaisesti. Lohdutukseksi kaavaillaan järjestelyä, jossa pääministerit saisivat vuorollaan johtaa yleisten asiain neuvoston istuntoja, ulkoministerit ulkoasiainneuvostoa ja EU:n presidentti johtaisi puhetta vain huippukokouksissa.

Kun osa jäsenmaista vielä menettää oman pysyvän komissaarinsa, perustuslakiharjoituksen lopputuloksena voi hyvin olla EU:n poliittisen hyväksyttävyyden romahdus ensin jäsenmaiden poliittisen eliitin ja sitten kansalaisten keskuudessa. Näin on vuosien työn tuloksena vakavalla tavalla pahennettu ongelmaa, jota perustuslakityön myötä aikanaan lähdettiin ratkomaan.

Jarmo Mäkelä
kolumni YLEUutisten verkkosivuilla
Julkaistu 03.03.2008, klo 15.51 (päivitetty 03.03.2008, klo 15.53)

Kysely kansanedustajaehdokkaille 2007

Arvoisa kansanedustajaehdokas!

Vaihtoehto EU:lle Tiedotuskeskus ry on vuonna 1991 perustettu Euroopan integraatiopolitiikkaan ja sen kritiikkiin keskittynyt kansalaisjärjestö. Olemme omalta osaltamme seuranneet keskustelua, jota on käyty ja käydään EU:n jäsenmaissa ns. perustuslaista. Haluaisimme teidän vastaavan kahteen asiaan liittyvään kysymykseen, koska mielestämme kansalaisten on hyvä tietää suhtautumisenne asiaan. Lyhyt vastaus tyyliin kyllä /ei.

1. Tarvitseeko Euroopan unioni toimiakseen perustuslain?

2. Oletteko valmis tarpeen tullen saattamaan asian kansanäänestyksellä päätettäväksi?

Vastaukset 25.2. mennessä osoitteella veu(a)co.inet.fi.

Etukäteen kiittäen

Vaihtoehto EU:lle Tiedotuskeskus ry

Leena Brunberg

Terveiset Tanskan EU:n vastaiselta kansanliikkeeltä

Terveiset Tanskan EU:n vastaiselta kansanliikkeeltä teidän EU:n perustuslain ratifiointia vastaan järjestettyyn mielenosoitukseenne Helsingissä.

On traagista, että Suomen eduskunta ratifioi EU:n perustuslain kysymättä kansalta neuvoa.

Perustuslakiehdotus on jo Ranskan ja Hollannin kansanäänestyksissä suurella enemmistöllä hylätty. Ehdotus on jo kaatunut. On erittäin ongelmallista unohtaa demokraattiset päätöksentekomahdollisuudet.

Kaikki mielipidemittaukset osoittavat, että 70 % Suomen kansasta vastustaa EU:ta. Siitä huolimatta perustuslakiehdotus hyväksytään ilman, että kansalaisilla on ollut mahdollisuutta keskustella siitä ja ottaa kantaa lakiehdotukseen kansanäänestyksessä. Vähättelemällä kansan tahtoa osoittaa äärimmäistä röyhkeyttä poliittiselta eliitiltä.

EU:n perustuslaki, jos se tulee voimaan kansalaisten vastustuksista huolimatta, tulee muuttamaan syvästi EU:n toimintaa. EU:n perustuslaki tulee aina olemaan ensisijainen jäsenvaltioiden lainsäädäntöön nähden (artikla 1-6). Aliarvioida maansa kansalaisia, siten ettei lainkaan ole antanut mahdollisuutta kansanäänestykseen on myös loukkaus demokratialle.

Perustuslaki lisää EU:n militarisointia voimakkaasti. Artikla I-4.1. ”jäsenvaltiot sitoutuvat asteittain parantamaan sotilaallisia voimavarojaan”. Suomen monivuotinen liittoutumattomuuspolitiikka on luonut kansainvälisesti valtavan suuren merkityksen ja arvovallan. Tämä politiikka, jota kansa on arvostanut, päättyy nyt jatkuvan varustelun myötä, mikä on suuri takaisku sekä rauhalle että demokratialle.

Me Tanskan EU:n vastaisesta kansaliikkeestä lähetämme lämpimät terveisemme tämän päivän mielenosoittajille sekä Suomen hallituksen ja eduskunnan epädemokraattiselle toiminnalle.
Pohjoismaiden EU:n vastaisissa järjestöissä haluamme toimia jatkossakin yhteistyössä suomalaisten kumppaneidemme kanssa demokratian, rauhan, läheisen Euroopan itsenäisten kansojen demokraattisen yhteistyön merkeissä. TEAM, The European Alliance of EU-critical
Movements (EU kriittiset järjestöt) yhtyy myös yhteistyöhön. TEAM työskentelee jo nyt eurooppalaisten demokratia- ja rauhanjärjestöjen kanssa vahvistaen näitä verkostoja ja tuoden esille EU:n demokratian vajetta.

1.12.2006
Jesper Morville
Kansainvälisen valiokunnan puheenjohtaja Tanskan EU:n vastainen kansanliike ja
TEAMin puheenjohtaja


Hilsen fra Folkebevægelsen mod EU til demonstrationen i Helsinki mod den finske rigsdags ratificering af EUs forfatningsforslag.

Det er en tragedie for demokratiet, at Finlands Rigsdag i dag ratificerer EU-forfatningen – uden at have spurgt befolkningen til råds.

EUs forfatningsforslag er allerede ved folkeafstemninger i Frankrig og Holland blevet nedstemt med store flertal. Forslaget dermed faldet. At se bort fra klare demokratiske afgørelser er dybt problematisk.

Alle opinionsmålinger viser, at over 70% af Finlands befolkning er imod, at forfatningsforslaget vedtages uden at befolkningen har haft mulighed for at debattere det og tage stilling til det ved en folkeomrøstning. At ignorere dette folkekrav er udtryk for en uhørt arrogance fra den politiske elites side.

EUs forfatningsforslag vil, om det gennemføres på trods af de folkelige afvisninger, betyde dybtgående ændringer i EUs måde at fungere på Det fastslås således, at EU-love altid skal gå forud for et medlemslands egne love (Artikel I-6). At umyndiggøre et lands befolkning på det sæt, uden overhovedet at have spurgt den til råds i en folkeafstemning, er ligeledes et dybt problematisk angreb på demokratiet.

Forfatningsforslaget øger militariseringen af EU stærkt. I Artikel I-4.3 ”forpligter medlemslandene sig til gradvis at forbedre deres militære kapacitet”. Finlands mangeårige neutralitetspolitik har givet landet en enorm betydning og prestige internationalt. At denne politik, som nyder en stor opbakning i befolkningen, nu skal forlades til fordel for permanent oprustning af et EU-militær, betyder et enormt tilbageslag for både freden og demokratiet.

I den danske Folkebevægelse mod EU sender vi vores varme hilser til dagens demonstration imod den finske regering og rigsdags udemokratiske adfærd. I de nordiske nej til EU – organisationer vil vi samarbejde med vores finske partnere om fortsat at kæmpe for demokratiet, for freden og for et nært, demokratisk samarbejde mellem selvstændige nationer i hele Europa. Det same vil det euopæiske netværk TEAM, The European Alliance of EU-critical Movements. TEAM samarbejder allerede med europæiske demokrati- og fredsbevægelser. disse netværk vil yderligere styrkes af dagens nye eksempel på EU-projektets sande og udemokratiske karakter.

Jesper Morville
formand for Internationalt Udvalg i Folkebevægelsen mod EU, Danmark, og
koordinator for TEAM.

Urho Kittilän puhe Eduskunnan portailla 9.5.2006

Arvoisat eduskuntaryhmien edustajat, hyvät läsnäolijat.

Valitettavasti en voi toivottaa tervetulleeksi pääministeriä, ulkoministeriä enkä eduskunnan puhemiestä ja varapuhemiestä, jotka myös olimme kutsuneet tähän tilaisuuteen. He eivät ole täällä tänään.

Joulukuussa 2003 perustetun Kansanäänestystoimikunnan tarkoituksena oli kerätä nimiä kansalaisadressiin. Kansanäänestystoimikunta koostui kansalaisjärjestöistä, poliittisista nuorisojärjestöistä ja yksityisistä ihmisistä. Adressin tarkoituksena oli vedota poliittisiin päättäjiin niin, ettei EU:n uutta perustuslakia ratifioitaisi ilman poliittisesti sitovaa kansanäänestystä.

Perustelemme kansanäänestystä asian suurella merkityksellä, sillä EU:n peruslaki tulisi Suomen peruslain yläpuolelle. Tämä puolestaan merkitsisi sinettiä sille kehitykselle, jolla luovutamme päätösvaltaamme ylikansalliselle tasolle. Samalla mahdollisuus päättää omista asioistamme vähenisi. Tämä on ristiriidassa itsenäisen kansallisvaltion periaatteen kanssa.

Toinen tärkeä perustelu on se, että kansanäänestys antaisi oivan mahdollisuuden käydä laaja kansalaiskeskustelu EU:n perustuslain sisällöstä ja sen suuresta vaikutuksesta kansalaisten jokapäiväiseen elämään ja tulevaisuuteen.

Nämä pääperustelut kansanäänestyksen puolesta ovat tänään yhtä ajankohtaisia kuin toimikuntaa perustettaessa kaksi ja puoli vuotta sitten.

EU:n perustuslain merkityksestä ja oikeutuksesta taustaryhmien ja toimikunnan jäsenten mielipiteet ovat jakautuneet alusta asti.

Itse edustan Vaihtoehto EU:ta. Meidän kantamme EU:n perustuslain ratifiointiin on kielteinen. Mielestämme on ajanhukkaa tuhlata aikaa perustuslakiin, jota ei ole olemassa. Globalisaation paineessa eduskunnalla ja hallituksella on paljon tärkeämpiäkin asioita pohdittavana. Tavallisille kansalaisille tällainen ”show” antaa huonon kuvan ”vallasväen” asioiden tärkeysjärjestyksestä. Se osoittaa vain turhaa nöyryyttä ja kunnioittavaa alamaisuutta Brysselin valtakoneistoa kohtaan. Kun tätä näytelmää peilaa Suomen tasavallan itsenäisyyden kunniakkaaseen historiaan, niin saamme hävetä. Ei siis ole ihme, miksi gallupit näyttävät, että suomalaisten enemmistö kokee EU:n negatiivisena. Tähän asiaan kiinnitti huomiota Presidentti Tarja Halonen eilisessä kannanotossaan.

EU:n perustuslaki on kuollut. Sen kaatoi Ranskan ja Hollannin kansat hallituksiaan sitovilla kansanäänestyksillä. Tämä EU:n sydänmailta tullut tuomio on loppu paitsi perustuslaille, myös sille kehitykselle, jolla Euroopan kansallisvaltioilta on viety valtaa ylikansalliselle päätöksenteolle. Syrjäisen Suomen kansallinen etu on vastustaa tätä kansallisvaltioiden hävittämistä.

Arvoisat Eduskuntaryhmien edustajat, saatte kohta puheenvuoron, jossa mielellämme kuulisimme kantanne EU:n perustuslain ratifiointiin ja siihen, mikä on henkilökohtainen kantanne kansanäänestyksen järjestämiseen.

Puheenvuoro Valtioneuvoston selonteon kuulemistilaisuudesta

Vaihtoehto EU:lle puheenvuoro Valtioneuvoston selonteon kuulemistilaisuudesta, EU-peruslakisopimuksesta Eduskunnassa 16.3.2006.

Arvoisa puheenjohtaja

Hallitus on antanut Eduskunnalle selonteon EU-perustuslakisopimuksesta. Eduskunnan suurivaliokunta, jolle EU-asiain valmistelu kuuluu, haluaa nyt ennen antamaansa lausuntoa tiedottaa ja kuulla myös kansalaisjärjestöjä. Tästä huomaavaisuudesta kunnioittava kiitos.

Vaihtoehto EU:lle on EU-kriittinen kansalaisjärjestö ja suosittaa suurta valiokuntaa ottamaan kielteisen kannan perustuslakisopimukseen ratifiointiin. Kielteisen kannan perusteluina julkituomme seuraavaa:

1. Sopimus on juridisesti kuollut, siksi kaikki elvytystoimenpiteet pienen Suomen kannalta ovat turhia ja osoittaisi vain turhaa alamaisuutta ja nöyristelyä.

Kahden EU-perustajamaan, Ranskan ja Hollannin, kansalaiset ovat hallituksiaan sitovissa kansanäänestyksissä selvällä enemmistöllä hylänneet EU-perustuslakisopimuksen. EU-lakien mukaan sopimuksen hyväksyminen edellyttää yksimielistä hyväksyntää.

2. EU-perustuslakisopimuksen hylkääminen ei ole Suomelle onnettomuus

Perustuslakisopimuksen hyväksyminen tekisi EU:sta oikeushenkilön. Oikeushenkilönä se voisi tehdä sopimuksia, jotka sitoisivat myös Suomea. Meidän ongelmamme on että olemme syrjäinen, pohjoinen ja harvaanasuttu maa Brysselistä katsottuna, siksi kaikki se mikä sydänalueille on hyväksi voi olla meille pahaksi.

EU-peruslaki menee yli Suomen perustuslain ja tekee siitä alisteisen. Sama koskee kaikkia EU:n säätämiä asetuksia ja direktiivejä. Silti valtaeliitti puhuu, että olemme itsenäisempiä kuin koskaan. Me kansalaiset olemme valinneet kansanedustajat ajamaan ja huolehtimaan Suomen ja suomen kansalaisten etuja. Miten te tästä päätehtävästä selviätte, jos ylin lainsäädäntö ja tuomiovalta luovutetaan ylikansalliseen päätöksentekoon? Tuolla ylikansallisella tasolla me voimme vaikuttaa omiin asioihimme vain yhden prosentin vaikutusvallalla. Peruslakisopimuksen hyväksyminen merkitsisi tämän asian entistä vahvempaa betonointia. Jos eduskunta ja hallitus kaikesta huolimatta haluavat ratifioida sopimuksen, tulee päätös ehdottomasti alistaa kansanäänestykselle.

Urho Kittilä
Vaihtoehto EU:lle puheenjohtaja

Mistä uuden Euroopan unionin perustuslaissa on kysymys

Motto n:o 1: ”Euroopan neuvoston kokouksiin osallistuvana ulkoministerinä kuulun tietenkin euroeliittiin itsekin. Itsekritiikki on siis paikallaan, vaikka olen koettanut olla aliar­vioimatta kansalais­ten ymmär­rystä ja kykyä erottaa epäoleellinen oleelli­sesta.” (Erkki Tuomioja)

Motto n:o 2: ”Ilonpitä­jiin kuuluvat myös ne, jotka pitävät perustuslakisopi­muksen torjumista tärkeänä voittona yksipuolista markkinauskoisuutta edustavasta uusliberalismista.- Minäkin iloitsisin heidän kanssaan, jos sopimus todella olisi sellainen uusliberalismin ilmentymä, jollaisena sitä on de­monisoi­tu. Näin en asiaa kuitenkaan näe.” (Erkki Tuomioja)

Erkki Tuomioja ilmoittaa koettaneensa olla aliarvioimatta kansalaisten ymmärrystä ja kykyä erottaa epäoleellinen oleellisesta (ks. Motto 1). Tämä on ilahduttava pyrkimys. Valitettavasti tuo ’harrastus’ ei ole saanut ilmausta kansanäänestyksen vaatimisen muodossa. Tämä merkinnee, ettei Tuomiojan elitismi johdu yksinomaan virka-asemasta.

Tuomioja kritikoi niitäkin ’ilonpitäjiä’, ”jotka pitävät perustuslakisopi­muksen torjumista tärkeänä voittona yksipuolista markkinauskoisuutta edustavasta uusliberalismista”. Tuomioja ei kuitenkaan näe asiaa siten kuin mainitut ’ilonpitäjät’ (ks. Motto 2). Valitettavasti Tuomioja ei tee selkoa uuden Euroopan unionin perustuslain sisällöstä. Mutta onneksi tietoa janoava kansalainen ei ole tuon tiedon kieltävän hallituksen toiminnan varassa. Seuraavassa esityksessä selvitetään mainittua sisältöä Saksan Attacin edustamien mielipiteiden valossa (LÄHDE: Suomen Attacin keskustelufoorumi. Ranskan ja saksan Attacien kommentteja. [suom. Alla Kerttu Loukola] Toimitus: Ville-Pekka Sorsa 6.6.2005: http://forum2.attac.kaapeli.fi/1117443073/index_html). Mielipiteitä esitetään otteiden muodossa.

* *

Saksan Attac:

”Ei perustuslakiehdotukselle – kyllä sosiaaliselle, demokraattiselle ja rauhantahtoiselle Euroopalle”

”Eurooppa on huonossa tilassa. EU-komission ja Eurooppa-neuvoston uusimmat epäsosiaaliset ehdotukset puhuvat selvää kieltä. Samoin Bolkesteinin linjaus, joka liberalisoisi täysin EU:n palvelumarkkinat tai työaikalinjaus, joka johtaisi Euroopan laajuiseen työaikojen pidentämiseen.”

”Näiden seurana on jatkuva EU-maiden varustautuminen maailmanlaajuiseen sodankäyntikykyyn.”

”Sopimus ei tue sosiaalista, rauhallista ja demokraattista Eurooppaa
– koska se velvoittaa vapaaseen markkinatalouteen ja maailmanlaajuiseen vapaakauppaan
– koska työllisyys- ja sosiaalipolitiikka on alistettu ’talouspolitiikan peruspiirteille’ ja pitää ensisijaisena ’hintavakautta’
– koska markkinoiden vapaus, omistusoikeus ilman sosiaalisia velvoitteita ja stabiilius, jonka pitää palvella kilpailukykyä, asetetaan muiden politiikan tavoitteiden edelle”

”Sopimus ei mahdollista rauhantahtoista Eurooppaa
– koska se militarisoi Euroopan
– koska se velvoittaa varusteluun
– koska se perustaa varusteluviraston
– koska se ei velvoita noudattamaan YK:n sopimuksia eikä edellytä YK-mandaattia sotilasinterventioille”

”Sopimus ei vahvista sosiaalisia perusoikeuksia
– koska sosiaaliset ja työtä koskevat perusoikeudet tehdään ontoiksi erilaisilla lisäyksillä
– koska kansalaisille ei luvata ’oikeutta työhön’ vaan ’oikeus työskennellä’”

”Sopimus ei luo demokraattista Eurooppaa
– koska demokratiavaje jää pysyväksi: Europarlamentti ei saa edes niitä lainsäädännöllisiä oikeuksia, jotka ovat ministerineuvostolla, parlamentaarikot eivät saa aloiteoikeutta. Parlamenttilla on vain oikeus kuulemiseen ja oikeus tehdä ehdotuksia. Komission puheenjohtajan valinnan edustajat tosin voivat suorittaa, mutta vain eurooppaneuvoston asettamista ehdokkaista
– koska ulko- ja turvallisuuspolitiikan päätökset tekee eurooppaneuvosto, ministerineuvosto ja EU-ulkoministeri. Europarlamenttia vain kuullaan ja sitä pidetään ajan tasalla
– koska yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ei ole mahdollista tehdä yksityistä valitusta EU-tuomioistuimeen”

”Sopimus ei ole avoin tulevaisuudelle”

”Perustuslaissa pitäisi olla tilaa poliittisille vaihtoehdoille. Sitä vaatimusta tämä sopimus ei täytä. Sopimuksen muuttaminen on mahdollista vain, jos kaikki valtiot yksimielisesti solmivat uuden sopimuksen. Unioissa tulee olemaan pian 30 jäsentä. Tätä taustaa vasten on ajatus myöhemmistä muutoksista todellisuudelle vieras.”

* * *

Uuden Euroopan unionin perustamista de jure ja de facto tarkoittava perustuslakiprojekti, jolle ranskalaiset ja hollantilaiset ovat kansanäänestyksissä antaneet lähes kuolettavan iskun, merkitsee Euroopan suurvaltojen valtaeliittien projektia. Sen päämääränä on federatiivinen supervalta, joka lopulta kykenee kilpailemaan maailmanherruudesta jopa aikamme ainoan supervallan, Yhdysvaltojen, kanssa. Aidosti kansanvaltaisille eurooppalaisille sanottu projekti on todellisen demokratian vastainen.

Aidosti kansanvaltaiset eurooppalaiset haluavat solidaarisen, yhteisvastuullisen maailman, yhteiskunnallisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisen maailman, joka ottaa huomioon ihmisten valtaosan eli vähäväkisen väestönosan tarpeet ja unelmat. Aidosti kansanvaltaiset eurooppalaiset eivät rakasta upporikkaita valtaeliitin jäseniä, joille ei milloinkaan mikään riitä. Aidosti kansanvaltaiset ihmiset kaikkialla maapallolla haluavat maailman, jossa ketään ei sorreta ja jossa jokaisesta vähäväkisestä pidetään huolta. Aidosti kansanvaltaiset ihmiset kaikkialla maapallolla tuomitsevat Bushin hirmuhallinnon ja ainoan supervallan maailmanherruuspyrkimykset. Aidosti kansanvaltaiset ihmiset kaikkialla maapallolla janoavat aitoa vapautta, vapautta riistosta.

Aidosti kansanvaltaiset ihmiset kaikkialla maapallolla noudattavat Che Guevaran henkistä testamenttia: ”Pyri aina tuntemaan syvästi jokainen epäoikeudenmukaisuus, joka kohdistetaan kehen tahansa ihmiseen missä maailmankolkassa hyvänsä.”

T. Kuosma 7.6.2005