EMU:n ja EU:n vastustaminen on laajentunut yleiseurooppalaiseksi liikkeeksi

Helsingin Kauppakorkeakoulun ja Kuluttajatutkimuskeskuksen selvityksessä väitetään, että suomalaiset ratkaisevat EMU-kantansa kansallishenkisin perustein. Tämä on kuitenkin väite, joka ei läheskään pidä paikkansa kaikkien EMU- ja EU-vastustajien kohdalla. Vaihtoehto EU:lle kansalais-liike on jo vuosia ollut erittäin tiiviissä yhteistyössä muiden Pohjoismaiden EMU:un ja EU:hun kriittisesti suhtautuvien järjestöjen kanssa ja jäsenistön keskuudesta löytyy monta henkilöä, jotka jo vuosia ovat olleet aktiivisia maailmanlaajuista yhteistyötä harrastavissa ympäristö-, rauhan- ja kehitysmaaliikkeissä.

Vaihtoehto EU:lle kansalaisliike toimii myöskin jäsenenä koko Eurooppaa kattavassa Anti-Maastricht Allianssissa, TEAM:issa, joka perustettiin muutaman pohjoismaisen ja brittiläisen EU:ta vastustavan järjestön aloitteesta Kööpenhaminassa maaliskuussa vuosi sitten. Kun pidettiin Allianssin vuosikokous Lontoossa tämän vuoden maaliskuun alussa jäsenjärjestöjä oli yli kolmekymmentä 11 Euroopan maasta sekä EU-alueen sisä- että ulkopuolelta.
EU-kriittisiä järjestöjä ollaan perustamassa kaikkiin Baltian, Itä- ja Keski-Euroopan maihin ja niiden aikomuksena on liittyä TEAM:in jäseniksi.

TEAM:in toiminta rikkoo paitsi kansallisia ja EU-rajoja ennen kaikkea perinteisiä poliittisia rajoja. Toiminta on täysin poikkipoliittinen ja saman pöydän ääressä EU:n toimintaa ja sen seurauksia yhteiskunnalle pohtivat sekä kommunistit että konservatiivit sekä muut siitä välistä. TEAM:in jäsenjärjestöt ovat sitoutuneet vastustamaan kaikkia autoritaarisia hallintojärjestelmiä, rasismia, byrokraattista keskittämistä Euroopassa ja pyrkimystä kohti Euroopan Unionin liittovaltion luomista.

Koko Euroopan laajuinen verkostointi ja tiedonkulku on erittäin vilkasta ja Emu-kriteereiden kiihdyttämä kuiluyhteiskunnan syventyminen nopeuttaa entisestään kriittisyyden kasvua. Moni TEAM:in jäsenjärjestön edustaja osallistui viime kesäkuussa Amsterdamin huippukokouksen yhteydessä järjestettyyn varjokokoukseen, johon osallistui lähes 2 000 kansalaisjärjestöjen edustajaa ympäri Eurooppaa ja jonka yhteydessä järjestettiin lähes 70 000 ihmistä käsittävä mielenosoitus työttömyyttä vastaan.
Eräiden TEAM:in jäsenjärjestöjen edustajat osallistuivat myös viime kesänä Varsovassa pidettyyn EU- ja NATO-kriittiseen konferenssin, jota edelsi kansainvälisen ryhmän matka Baltian maiden läpi. Matkan aikana jaettiin materiaalia EU:sta ja NATO:sta sekä järjestettiin tiedotustilaisuuksia. Brysselissä marraskuussa TEAM:in neuvoston yhteydessä pidettyyn EU:ta käsittelevään kokoukseen osallistui lähes 400 EU-kriitikkoa eri Euroopan maista. Ensi kesänä TEAM:in jäsenjärjestöjen edustajat osallistuvat EU:n Cardiff huippukokouksen yhteydessä pidettävään kansalaisjärjestöjen varjotapahtumaan sekä Euroopan kehitystä pohtivaan konferenssiin Budapestissa.

Suomessa EMU:n ja EU:n vastustamiseen saattaa vielä liittyä kansallishenkisiä piirteitä jossain piireissä.

Muualla Euroopassa EMU- ja EU-vastustajat yleensä toimivat erittäin kansainvälisesti pohtien EU:n toimintaa maailmanlaajuisesta näkökulmasta. Näiden kansalaisaktivistien tavoitteena on Eurooppa joka toimii yhteistyötä tekevien vapaiden maiden ja monien erilaisten yhteiskunnallisten ja taloudellisten järjestelmien puitteissa.

19.3.1998