Sonera-sotkuilla on EU-tausta

Yksityistäminen, jota Lipposen hallitus on laajalla rintamalla toteuttanut liittyy vahvasti EU:n ajamaan uusliberalistisen talouspolitiikkaan ja maailman laajuisiin hankkeisiin kaupan vapauttamiseksi. Julkisessa omistuksessa olevat yhtiöt kun eivät sovi EU:n mielestä näihin kuvioihin. Lipposen hallitus toteuttaa tunnetusti orjallisesti kaiken sen mitä Brysselin komissariaatissa jonkun päähän pälkähtää.

Hallituksen valtion omistajapolitiikasta ja Sonera-sotkusta antamasta tiedonannosta käy ilmi, että se on yksityistänyt laajalla rintamalla valtion omistamia yhtiöitä. Osa valtion aikaisemmista yhtiöistä on hävinnyt kartalta kokonaan ja valtion enemmistöomistus on hävitetty useimmissa yhtiöissä. Tässä prosessissa valtio on menettänyt ratkaisevasti päätösvaltaa talouden, tuotannon ja työllisyyden kehittämiseksi ja ohjaamiseksi. Hallitus ei ole ottanut Sonera-tapauksesta mitään opikseen, vaan esittää edelleen jatkettavaksi yksityistämistä. Esitys valtion omistuksen hallinnoinnin keskittämisestä heikentäisi julkista valvontaa entisestään.

Hallituksen selitykset valtaviin tappioihin johtaneesta Soneran yksityistämisestä ja UMTS-seikkailusta osoittavat miten päätösvalta on luovutettu kokonaan markkinoille ja niillä toimijoille. Soneran UMTS-kauppojen aikaan oli it-alan kursseissa valtavasti ilmaa ja kuvitteellista pääomaa. Pelaamisesta näillä markkinoilla jäi Soneralle käteen Saksan UMTS-kaupassa maksettu mielikuvituksellisen korkea hinta pelkkinä tappiona. Hyvän kuvan tämän tappion mittasuhteista saa kun sitä verrataan valtio nykyisen 52.8 prosentin omistusosuuden arvoon Sonerasta. UMTS-kaupan tappio ovat 4,3 miljardia euroa ja valtion nykyinen omistusosuus Sonerasta on 3,35 miljardia euroa. Hallitus on väärässä väittäessään, ettei kukaan varoittanut tästä kuplasta ja että se tulee ennemmin tai myöhemmin romahtamaan.

Uskottava ei ole hallituksen selitys siitä, että vastuu UMTS-päätöksestä olisi ollut yksin yhtiön hallituksella. Kyse oli suuruusluokaltaan strategisesta investoinnista ja linjavalinnasta, joka osoittautui jo lähtökohdiltaan virheeksi ja johti valtion omaisuuden tärväämiseen. Omaisuuden hukkaamisen lisäksi tämä on jo maksanut ja tulee maksamaan kansalaisille paljon. Johtopäätös on se, että hallitus on lyönyt vakavasti laimin valtio-omistajan etujen valvomisen. Vastuun tästä kantavat hallitus ja hallituspuolueet.

Hallituksen selonteossa painotetaan voimakkaasti Soneran fuusioitumisen välttämättömyyttä. On ilmiselvää, että tässä fuusiossa Sonera lakkaa yhtiönä olemasta ja valtio menettää tele-alalla vaikuttamisen mahdollisuuksia entistä enemmän. On myös kysyttävä maksaako valtio UMTS-kaupan laskut fuusion yhteydessä alennettuna myyntihintana ja peitelläänkö sotkut sen yhteydessä lopullisesti? On tietenkin kysyttävä myös mikä rooli EU:lla ja sen teleteknologiasta vastaavalla komissaarilla Erkki Liikasella on tässä katastrofissa? Hiljaisuus Sonera-sotkun paljastumisen jälkeen siltä taholta on ollut silmiin pistävää.

Ainoa oikea johtopäätös on se, että yksityistäminen ylipäätään on lopetettava. EU:n ajama Emu- politiikka, joka perustuu puhtaaseen voitontavoitteluun on osoittanut mädännäisyytensä jo liian monta kertaa.

ARTO VIITANIEMI