Spiegel: Ketkä ovat pääuhreja, jos euro otetaan liian aikaisin käyttöön?

Neuman: Silloin viime kädessä kansalaiset maksavat kustannukset. Muutamat heistä jäisivät työttömiksi ja se saattaisi merkitä kaikkien kohdalla elintason laskua.

Manfred J.M. Neuman, Saksan valtiovarainministeriön tieteellisen neuvoston puheenjohtaja (Der Spiegel, 8/1997)