”Se uusliberalismi, joka on Emun perustana on ristiriidassa perinteisen eurooppalaisen hyvinvointivaltion ja sen arvojen kanssa, sanotaan raportissa. Patomäki ja Minkkinen toteavat omassa kappaleessaan, että Emu on poliittinen eikä taloudellinen projekti”.

Heikki Patomäen ja Petri Minkkisen raportti: The Politics of the Economic and Monetary Union (Talous- ja rahaliiton politiikkaa), ulkopoliittinen instituutti (Hufvudstadsbladet 27.3.97)