”Euroopan integraation perusideologia on epäliberaali ja tulee tuhoamaan demokratian. Raha on määritelmiltään rajoittamaton valtiovallan harjoituksen väline. Jos se siirretään kansallisista instituutioista ylikansallisille elimille, sillä on laajakantoisia perustuslaillisia seurauksia.”

John Lauhgland, artikkelitoimittaja Wall Street Journalissa (The European 23.-29.1.1997)