”Jos meistä tulee Naton jäseniä, se vaikeuttaa muun muassa tavallisen ihmisen elämää. Miksi Natoon liittymisen sisäpoliittisia vaikutuksia ei ole käsitelty tiedotusvälineissä?”

Hannu Salama Ilta-Sanomissa 5.4.2008

”Artikla vahvistaa merkittävästi unionimaiden keskinäistä solidaarisuutta ja samalla myös Suomen turvallisuuspoliittista asemaa jäsenmaiden nykyisiä turvallisuuspoliittisia linjauksia kunnioittaen.”

— Presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan julkilausuma 11.12.2003

Dolleuro

”Euro ehkä menestyy pari vuotta, mutta se saattaa – mikä on tietenkin pelkkä otaksuma – hajota seuraavan vuosikymmenen aikana. Se alkaisi niin, että jotkut maat eroavat siitä, ehkä Italia jossain vaiheessa, vaikka Maastrichtin sopimus ei tarjoakaan eroamismahdollisuutta. (……) Mutta haluaisin kiinnittää huomiota myöskin toiseen mahdollisuuteen, josta olen kuullut huhuja Frankfurtin pankkipiireistä. Se on huhu pohdinnoista yhdistää euro ja dollari, vuoden 2007 tienoilla. Robert Mundell, kansantalouden Nobel-palkinnon saaja ja euron henkinen isä, sanoi jo marraskuussa 1999 Pariisissa, että on yhdistettävä euro ja dollari luomalla ensin niille kiinteä vaihtokurssi.”

Tohtori Bruno Bandulet
Gold & Money Intelligence finanssipalvelulehden kustantaja Zeit-Fragen 11.2.02

Investointipankki Lazard Brothersin toimitusjohtaja Adrian Evans on yksi euroskeptikko. Hän pelkää, että euro-valuutta aiheuttaa syviä ristiriitoja EU-maiden välille.

”Emussa ollaan täysin tuntemattomalla maaperällä. Ei liene mahdotonta, että Emu-maallekin voi tulla vakavia talouden ongelmia, jotka tekevät sopeutumisen rahaliittoon vaikeaksi. Poliittisesti voi käydä sietämättömäksi mukautua Emun sanelemaan raha- ja talouspolitiikkaan.”

Adrian Evans, Lazard Brothers-investointipankin (yksi Euroopan johtavista investointipankeista) toimitusjohtaja (HS 1.12.97)

”Belgiassa rahaliittoa kaupataan taloudellisena pelastuksena. Mutta työntekijät joutuvat valitsemaan työttömyyden tai matalampien palkkojen välillä.”

Peter Vanderbruggen, belgialainen toimittaja ja ekonomisti (The European 23.-29.11.97)

”Kun euro toteutuu, Eurooppa suuntautuu kohti matalampaa elintasoa. Jos Euroopan unionin lainsäädäntö onnistuu estämään jäsenmaita kilpailemasta toistensa kanssa, ne tulevat olemaan kollektiivisesti vähemmän kilpailukykyisiä muuhun maailmaan nähden. Pahimmillaan tämä konflikti voisi eskaloitua pitkäaikaiseen Eurooppaan jakoon kahteen luokkaan, jolla voisi olla vakavia taloudellisia, poliittisia ja lopulta sotilaallisia seurauksia sekä euron sisä- että ulkopuolella oleville.”

Lawrence Lindsey, juuri eläkkeelle siirtynyt American Federal Reserve’n (kultavarasto) johtokunnan jäsen (The European 20-26.11.97)

”Lindsey korostaa että huomattavia alueellisia eroja Amerikan taloudellisessa kehityksessä lievennetään itsekorjaavilla ja stabiloivilla mekanismeilla. Kaksi avainkorjausmekanismia ovat työvoiman liikkuvuus sekä fiskaaliset siirrot yhteisen verotusjärjestelmän kautta. Euroopan unionilta puuttuvat nämä molemmat mekanismit.”

Milton Friedman, Nobel-palkinnon saaja (The European 20-26.11.97)

”Euro tulee kärjistämään poliittisia tunteita ja johtamaan hajottaviin ristiriitoihin aiheuttamalla poikkeuksellisia taloudellisia shokkeja, joita olisi voitu muuten korjata muuttamalla vaihtokursseja. Eurooppa on hyvä esimerkki alueesta, joka on epäedullinen yhteisen valuutan kannalta.”

Bernard Conolly, englantilainen entinen EU-komission johtava virkamies, kirjoittanut kirjan Euroopan mätä sydän (The European 20-26.11.97)

”Avoimessa maailmantaloudessa, jossa pääoma on vapaa liikkumaan maasta maahan, on ratkaisevaa, että valuutat voivat nousta ja laskea toisiinsa nähden vastatakseen korkomuutoksiin ja odotuksiin taloudellisessa toiminnassa. Ainoa argumentti yhteisen valuutan puolesta on poliittinen.”

(The European 23.-29.1.1997)

Aina samat tyhjät lupaukset

Vuoteen 2000 mennessä työttömien määrä Saksassa puolitetaan, julisti kansleri Kohl viime vuoden keväällä. Siitä lähtien työtä etsivien määrä on vain kasvanut. Viisi talousviisasta (taloustutkimuslaitosten tutkijoita) tosin lupaavat, että Saksan talous tulevana vuotena (1998) tulee kasvamaan noin kolmella prosentilla – mutta työmarkkinoille ei muutosta ole odotettavissa. Noin puoli miljoonaa työpaikkaa häviää jo tänä vuonna, edelleen 174 000 työpaikkaa lopetetaan – synkän asiantuntijaraportin mukaan vuonna 1998. Ellei vielä enemmänkin.”

Der Spiegel 47/1997

”Talouslehti Veckans Affärerille antamassaan haastattelussa Persson sanoi myös epäilevänsä, että Emun myötä paineet EU:n kehittymiselle liittovaltion suuntaan voivat lisääntyä.

— En halua federalistista kehitystä. Ruotsin kansa ei ole päättänyt liittyä liittovaltioon. Emu voi hyvinkin vaatia eurooppalaista veropolitiikkaa, Persson sanoi Veckans Affärerille.”

Göran Persson, Ruotsin pääministeri (HS 21.10.97)