MAI, WTO, EU:n palveludirektiivi ja kuntapalvelut

Suomen hallitus on käynnistänyt hallitusohjelmaan kuulumattoman kunta- ja palvelurannehankkeen, jonka tavoitteena on kuntien määrän radikaali vähentäminen ja julkisten palvelujen entistä laajempi kilpailuttaminen ja yksityistäminen. ”Uudistusta” esitellään ikään kuin meidän oma etumme kaipaisi tällaista suurta remonttia. Päämedioissa hanketta on kiitetty ja lopputulos selitetty hyväksi jo ennen kuin koko asiasta on tiedetty juuri mitään.
Muodostamalla suurempia yksiköitä luodaan pohjaa palvelujen yksityistämiselle. Suuremmat markkina-alueet ovat palvelualojen suuryritysten vaatima edellytys.

Sanotaan, että kuntia ei pakoteta yhdistymään. Kuitenkin hanke johtaa uuteen lainsäädäntöön ja kuntatalouden kerrotaan olevan tiukoilla jatkossakin. Kuntia on jo kiristetty mm. leikkaamalla niiden valtionosuuksista vuositasolla noin 5 miljardia euroa. Demokratia ja kuntalaisten tarpeet eivät ole kovin korkeassa kurssissa.

Hanketta ajetaan kovalla kiireellä siksi, että EU:n palveludirektiivi tulee mitä ilmeisimmin päätettäväksi Suomen puheenjohtajuuskaudella tämän vuoden loppupuoliskolla. Palveludirektiivillä ajetaan palvelukaupan ulottamista entistä laajemmin myös julkisiin palveluihin. Julkiset palvelut muutettaisiin kauppatavaraksi. Myös kansainväliset yritykset voisivat EU:n palveludirektiivin perusteella tavoitella markkinaosuuksia Suomeen luotavilta palvelumarkkinoilta.

Palveludirektiivin perusteella ulkomaille rekisteröity yritys voisi tuoda myös työvoimaa Suomeen niin palvelualoille kuin palveluiden nimissä rakennuksille ja teollisuuteenkin. Näihin työntekijöihin sovellettaisiin lähettäjämaan työehtoja, jotka monissa tapauksissa ovat paljon suomalaisia heikommat. Kyse on työvoiman dumppaamisesta.

Kuntapalveluja koskeva hanke on osa laajempaa EU:n ja USA:n WTO:ssa ajamaa palvelukaupan vapauttamiseen liittyvää tavoitetta, jota Suomen EU-eliitti pyrkii viemään käytäntöön ennakoiden ja paavillisemmin kuin itse paavi. Hyväksyihän hallituksen ministerivaliokunta aikoinaan ns. MAI-sopimuksenkin, mikä kaatui mielenosoituksiin ulkomailla.

Vaihtoehto EU:lle tiedotuskeskus järjestää Sosiaalifoorumissa keskustelutilaisuuden EU:n palveludirektiivistä ja kunta- ja palvelurakennehankkeesta.

VEU:n puolesta
Mauri Nygård ja Arto Viitaniemi

Koulutustyöryhmän periaateohjelma, Euroopan sosiaalifoorumi, Firenze 2002

Koulutustyöryhmän periaateohjelma
Euroopan sosiaalifoorumi
Firenze 2002

Periaatteet, joiden tulee ohjata toimintaamme ja joiden tulee ohjata eurooppalaisen koulutuksen kehittämistä:

1. Koulutus on oikeus, ei tavara. Koulutuksen tulee olla julkista, maksutonta ja uskonnosta riippumatonta. Sen rahoituksen on oltava julkista.

2. Koulutuksen tarkoituksena on kouluttaa, kehittää ja pätevöittää työläisiä, kansalaisia ja ihmisiä. Taloudellisen voitontavoittelun ei tule ohjata sen tavoitteita. Koulutuksen tehtävänä on myös synnyttää sosiaalinen muutos.

3. Tutkimuksen ja tiedon tulee voida kehittyä vapaasti ja niiden täytyy vastata yhteiskunnallisia tarpeita.

4. Koulutuksen tulee avata yhä useammalle ihmiselle mahdollisuus menestymiseen. Koulutusjärjestelmät on demokratisoitava koko Euroopassa. Yhtenä tavoitteena tulee olla yleisen koulutustason nostaminen.

5. Vastustamme sääntelyn purkua ja ”valmiuksien kehittämistä” työmarkkinoiden ehdoilla. Tulee korostaa sellaisten sosiaalisten tarpeiden määrittämiä valmiuksia, jotka kaikki Eurooppalaiset hyväksyvät.

6. Elinikäinen oppiminen on kaikkien työläisten ja kansalaisten oikeus.

Nämä periaatteet asettavat koulutuksen keskeiseen asemaan, kun rakennamme Eurooppaa toisenlaisen globalisaation ehdoilla.

Seuraavan Euroopan sosiaalifoorumin tulee paremmin huomioida koulutuskysymys.

Tulemme osallistumaan kampanjoihin toisenlaisen Euroopan puolesta maailmassa. Tuemme ja toteutamme yhteisiä kampanjoita Euroopan tasolla puolustaaksemme näkemystämme Eurooppalaisesta koulutuksesta.

Näiden kampanjoiden pääperiaatteina ovat:
-Koulutus kuuluu kaikille
-Koulutusjärjestelmät on demokratisoitava
-Koulutuksen liittäminen osaksi kaupan vapauttamista on torjuttava – Ei GATS:ia!

Kehotamme kaikkia koulutuksesta välittäviä osallistumaan eurooppalaiseen toimintapäivään 13. maaliskuuta 2003 GATS:ia vastaan ja julkisen koulutuksen puolesta. Tunnuksenamme on ”Koulutusta, ei voittoja”. Haluamme myös valmistella toimintaa seuraavaa, Berliinissä 2003 pidettävää opetusministerien kokousta varten, jossa käsitellään Euroopan koulutusjärjestelmien yhtenäistämistä.