Rasistisia mielipiteitä ilmaistaan nykyään avoimesti

Punainen Risti on huolissaan muuttuneesta yhteiskunnallisesta asenneilmapiiristä. Järjestö kampanjoi rasisminvastaisella viikolla 14.–22.3. ympäri Suomea.

– Viimeaikainen yhteiskunnallinen muutos näkyy erityisesti siinä, että kynnys rasististen näkemysten ilmaisemiseen on madaltunut, sanoo tutkija Leena Suurpää. Suurpää on tutkinut rasismin ilmenemistä nuorten arjessa ja tekee parhaillaan tutkimusta Punaisen Ristin monikulttuurisesta ja rasisminvastaisesta toiminnasta.

– Nettimaailma tarjoaa ihmisille uudenlaisen ympäristön mielipiteiden ilmaisuun. Nettiä voi kutsua nuorten keskeiseksi kasvamisen ympäristöksi ja ajanviettopaikaksi, nykyajan ”kaduksi”. Kaduillakin väkivaltaan puututaan ja rikollisesta toiminnasta seuraa rangaistus, joten miksei netissäkin, Suurpää jatkaa.

– Netissä on suuria selvästi rasistisia keskusteluryhmiä. Ihmiset ovat unohtaneet, että rasismi on rikos, sanoo Punaisen Ristin monikulttuurisuustyön suunnittelija Marisel Soto Godoy.

Maahanmuuttoon ei voi olla ottamatta kantaa

Suomi monikulttuuristuu päivä päivältä, mutta se ei automaattisesti poista ihmisiltä ennakkoluuloja etnisiä vähemmistöjä kohtaan. Maahanmuutto on kysymys, johon kaikki ottavat kantaa ja joka jakaa ihmisiä.

– Erityisesti nuorille on tärkeää kuulua johonkin ryhmään. Suhtautuminen maahanmuuttajiin ja monikulttuurisuuteen on monien nuorisotutkimusten mukaan todettu yhdeksi keskeiseksi ryhmäjakoja aiheuttavaksi tekijäksi tämän päivän nuorisokulttuureissa. Kuuluakseen tiettyyn ryhmään, pitää suhtautua esimerkiksi omien arkiympäristöjen monikulttuurisuuteen ryhmän edellyttämällä tavalla, Suurpää jatkaa.

Maahanmuuttajien kanssa voi toimia myös vapaaehtoisena. Punainen Risti järjestää eri puolilla Suomea koulutusta maahanmuuttajien tukihenkilöinä toimiville vapaaehtoisille. Punaisella Ristillä on maahanmuuttajille tarkoitettuja kieli- ja kulttuuriryhmiä, leirejä ja lasten läksyjenlukupiirejä.

Ennakkoluulonsa voi luovuttaa ongelmajäteroskikseen

Tällä viikolla kouluissa ja kaduilla voi nähdä Punaisen Ristin punaisia ongelmajäteroskiksia.

Vapaaehtoiset pyytävät ihmisiä kirjoittamaan paperille ennakkoluuloja, joista he ovat valmiita luopumaan. Ennakkoluulot heitetään ongelmajäteroskikseen. Niitä ei lueta. Ne tuhotaan.

Tämän vuoden kampanjan avasi tasavallan presidentti Tarja Halonen. Luovuttaessaan omia ennakkoluulojaan Punaisen Ristin rasismiroskikseen presidentti Halonen muistutti, että jokaisen olisi hyvä tunnistaa omat ennakkoluulonsa ja luopua niistä.

Punainen Risti on tehnyt kouluja varten materiaalia rasisminvastaisuuden ja suvaitsevaisuuden käsittelemistä varten. Opettajat voivat hakea Punaisen Ristin sivuilta taustatietoa, julisteita ja tehtäviä aiheen käsittelyn tueksi.