EY-tuomioistuin rajoittaa lakko-oikeutta

EY-tuomioistuin antoi ennen joulua kaksi ennakkoratkaisua, joista toinen koski Viking-Linen ja Suomen Merimies Unionin kiistaa, jossa ammattiliitto pyrki sopimuksettoman tilan aikana työtaistelutoimilla painostamaan varustamoa, joka halusi palkkoja alentaakseen siirtää toimintansa Viroon. Toisin sanoen ulosliputtaa matkustajalautta Rosella ja ryhtyä soveltamaan työntekijöihin suomalaista työehtosopimusta huomattavasti heikompaa virolaista työehtosopimusta.

Toinen ennakkoratkaisu koskee latvialaisen Laval-yhtiön ja Ruotsin rakennustyöläisten liiton välistä kiistaa, jossa liitto vaati kyseistä yhtiötä maksamaan Vaxholmin kaupungin koulun rakennustyömaalle tuoduille latvialaisille työntekijöille Ruotsin rakennusalan työehtosopimusten mukaisia palkkoja, jotka olivat paljon paremmat kuin latvialaisen sopimuksen palkat.

Ratkaisuissa kyllä tunnustetaan ay-liikkeen lakko-oikeus sinänsä EU:n perusoikeudeksi, mutta yritysten vapaa sijoittautumisoikeus mihin tahansa maahan ja työvoiman vapaa liikkuvuus asetetaan ay-oikeuksien edelle. Näyttää siltä, että Euroopan unionissa ei kehdata poliittista syistä suoraan kieltää lakko-oikeutta, mutta sille asetetaan tuomioistuimen päätöksillä tiukat rajat ja nämä rajat pannaan kulkemaan työnantajaetujen vaatimissa puitteissa.

Viking-Linen tapauksessa katsottiin, että Suomen työlainsäädännön mukaan sallittu työtaistelutoimi oli EY:n perussopimuksen 43 artiklan mukaisen yrityksen sijoittautumisvapauden vastaisena kielletty. Lakko-oikeuden kieltoa lieventävinä seikkoina mainittiin, että ammattiliiton on pystyttävä näyttämään, että kyse on vain puolustustaistelusta ja osoittamaan, että työtaistelulla voidaan saavuttaa asetettu päämäärä. Työtaistelu ei saa ylittää sitä, mikä on tarpeen hyväksyttävän päämäärän saavuttamiseksi.

Lakkoilla siis saa, mutta sillä ei saa estää yrityksen siirtymistä toiseen maahan ja tässä tapauksessa virolaisen työehtosopimuksen käyttöönottamista.

Lavalin tapauksessa Ruotsin Rakennustyöläisten liiton toimeenpanema saarto katsottiin olevan työvoiman vapaan liikkuvuuden vastaista ja siten laiton. EY-tuomioistuin katsoo, että työtaistelutoimilla voidaan puolustaa vain niitä oikeuksia, jotka ovat suoraan Ruotsin lakiin kirjoitettu. Laittomia sen sijaan ovat työtaistelutoimet, joilla pyritään parantamaan yrityksen muiden kanssa tekemiä työehtosopimuksia. Tässä tapauksessa kiellettyä oli yrittää parantaa Lavalin Latviassa solmimia heikkoja työehtosopimuksia.

Julkisuudessa käydyn keskustelun perusteella suomalaisen ay-liikkeen johtajat eivät näe, että EY-tuomioistuimen päätös rajoittaa olennaisesti vapaata ammattiyhdistystoimintaa ja Suomen lakien mukaista lakko-oikeutta, vaan ovat ylipainokkaasti korostaneet lakko-oikeutta EU:n perusoikeutena. Jotkut linnoittautuvat työehtosopimusten yleissitovuuden muka turvan taakse.
Todellisuus on kuitenkin illuusiota paljon karumpi. Kaikki tietävät, että Olkiluodon atomivoimalatyömaalla on pitkään toiminut muun muassa puolalaisia rakennusalan firmoja, jotka noudattavat puolalaisia sopimuksia. Juuri ennen joulua paljastui, että Helsingin musiikkitalon työmaalla puolalaisille rakennustyöläisille maksettiin alla kahden euron tuntipalkkoja. Kyseinen puolalaisyritys on toiminut Suomessa vähintään kolme vuotta.
Sosiaalinen dumppaus on Suomessa täydessä vauhdissa.

Arto Viitaniemi
Tiedonantaja 28.12.2007