EMU:n ja EU:n vastustaminen on laajentunut yleiseurooppalaiseksi liikkeeksi

Helsingin Kauppakorkeakoulun ja Kuluttajatutkimuskeskuksen selvityksessä väitetään, että suomalaiset ratkaisevat EMU-kantansa kansallishenkisin perustein. Tämä on kuitenkin väite, joka ei läheskään pidä paikkansa kaikkien EMU- ja EU-vastustajien kohdalla. Vaihtoehto EU:lle kansalais-liike on jo vuosia ollut erittäin tiiviissä yhteistyössä muiden Pohjoismaiden EMU:un ja EU:hun kriittisesti suhtautuvien järjestöjen kanssa ja jäsenistön keskuudesta löytyy monta henkilöä, jotka jo vuosia ovat olleet aktiivisia maailmanlaajuista yhteistyötä harrastavissa ympäristö-, rauhan- ja kehitysmaaliikkeissä.

Vaihtoehto EU:lle kansalaisliike toimii myöskin jäsenenä koko Eurooppaa kattavassa Anti-Maastricht Allianssissa, TEAM:issa, joka perustettiin muutaman pohjoismaisen ja brittiläisen EU:ta vastustavan järjestön aloitteesta Kööpenhaminassa maaliskuussa vuosi sitten. Kun pidettiin Allianssin vuosikokous Lontoossa tämän vuoden maaliskuun alussa jäsenjärjestöjä oli yli kolmekymmentä 11 Euroopan maasta sekä EU-alueen sisä- että ulkopuolelta.
EU-kriittisiä järjestöjä ollaan perustamassa kaikkiin Baltian, Itä- ja Keski-Euroopan maihin ja niiden aikomuksena on liittyä TEAM:in jäseniksi.

TEAM:in toiminta rikkoo paitsi kansallisia ja EU-rajoja ennen kaikkea perinteisiä poliittisia rajoja. Toiminta on täysin poikkipoliittinen ja saman pöydän ääressä EU:n toimintaa ja sen seurauksia yhteiskunnalle pohtivat sekä kommunistit että konservatiivit sekä muut siitä välistä. TEAM:in jäsenjärjestöt ovat sitoutuneet vastustamaan kaikkia autoritaarisia hallintojärjestelmiä, rasismia, byrokraattista keskittämistä Euroopassa ja pyrkimystä kohti Euroopan Unionin liittovaltion luomista.

Koko Euroopan laajuinen verkostointi ja tiedonkulku on erittäin vilkasta ja Emu-kriteereiden kiihdyttämä kuiluyhteiskunnan syventyminen nopeuttaa entisestään kriittisyyden kasvua. Moni TEAM:in jäsenjärjestön edustaja osallistui viime kesäkuussa Amsterdamin huippukokouksen yhteydessä järjestettyyn varjokokoukseen, johon osallistui lähes 2 000 kansalaisjärjestöjen edustajaa ympäri Eurooppaa ja jonka yhteydessä järjestettiin lähes 70 000 ihmistä käsittävä mielenosoitus työttömyyttä vastaan.
Eräiden TEAM:in jäsenjärjestöjen edustajat osallistuivat myös viime kesänä Varsovassa pidettyyn EU- ja NATO-kriittiseen konferenssin, jota edelsi kansainvälisen ryhmän matka Baltian maiden läpi. Matkan aikana jaettiin materiaalia EU:sta ja NATO:sta sekä järjestettiin tiedotustilaisuuksia. Brysselissä marraskuussa TEAM:in neuvoston yhteydessä pidettyyn EU:ta käsittelevään kokoukseen osallistui lähes 400 EU-kriitikkoa eri Euroopan maista. Ensi kesänä TEAM:in jäsenjärjestöjen edustajat osallistuvat EU:n Cardiff huippukokouksen yhteydessä pidettävään kansalaisjärjestöjen varjotapahtumaan sekä Euroopan kehitystä pohtivaan konferenssiin Budapestissa.

Suomessa EMU:n ja EU:n vastustamiseen saattaa vielä liittyä kansallishenkisiä piirteitä jossain piireissä.

Muualla Euroopassa EMU- ja EU-vastustajat yleensä toimivat erittäin kansainvälisesti pohtien EU:n toimintaa maailmanlaajuisesta näkökulmasta. Näiden kansalaisaktivistien tavoitteena on Eurooppa joka toimii yhteistyötä tekevien vapaiden maiden ja monien erilaisten yhteiskunnallisten ja taloudellisten järjestelmien puitteissa.

19.3.1998

Kansanäänestysliikkeen mielenosoitus eduskuntatalolla

Nyt on kansanäänestystä vaatineiden puolueiden ja kansanedustajien aika seisoa vaatimustensa takana!

Eduskunta aloittaa tänään EMU-tiedonannon käsittelyn. Nyt pitäisi niiden puolueiden ja kansanedustajien, jotka ovat tehneet päätöksiä ja julkisuudessa vaatineet kansanäänestystä, vaatia hallitukselta esitystä neuvoa antavasta kansanäänestyksestä. He eivät ole yksin. Tänään jätti kansalaisadressia kerännyt Kansanäänestysliike lähes 40 000 nimeä eduskunnalle ja kaikkien mielipidemittausten mukaan kaksi kolmesta haluaa, että päätös tehdään kansanäänestyksen jälkeen.

Entistä laajemmin kansalaiset ovatkin huolissaan demokratian tilasta kun niinkin merkittävä päätös kuin omasta rahasta luopuminen aiotaan viedä läpi eduskunnassa hallituksen luottamusta samalla mittaavalla tiedonanto-menettelyllä.

Kansanedustajilta vaaditaan nyt ryhtiä nähdä tosiasiat. Vastakkain ei tule asettaa kansalaisten tahtoa itse päättää asiasta ja kansanedustajien arvovaltaa. Kansanedustajien pitäisi katsella ympärilleen ja todeta, että erityisesti pohjoismaissa ei yhdessäkään maassa näin merkittävää päätöstä tehdä ilman äänestyksellä mitattavaa kansalaisten mielipidettä.

Hallituksen valitsema linja johtaa pelkästään ihmisten turhautumiseen. On sama ketä äänestät, koska tuntuu siltä, että kaikki päätökset on jo ennalta tehty. Ihmiset eivät enää usko poliittisen järjestelmän toimivuuteen. Tästähän kertyy meillä Suomessakin jatkuvasti lisää kokemusta.

Vaihtoehto EU:lle kansanliike vaatii EMU:sta ja Amsterdamin sopimuksesta kansanäänestyksiä. Liike tulee jatkossakin vaatimaan äänestyksiä kaikista niistä muutoksista, joita aiotaan tehdä EU:n peruskirjoihin ja Suomen liittymissopimukseen.

Kyse ei ole vain kansanäänestyksistä, vaan jatkuvasti voimistuvasta kamppailusta demokratiasta – kansanvallasta.

24.2.1998

Investointipankki Lazard Brothersin toimitusjohtaja Adrian Evans on yksi euroskeptikko. Hän pelkää, että euro-valuutta aiheuttaa syviä ristiriitoja EU-maiden välille.

”Emussa ollaan täysin tuntemattomalla maaperällä. Ei liene mahdotonta, että Emu-maallekin voi tulla vakavia talouden ongelmia, jotka tekevät sopeutumisen rahaliittoon vaikeaksi. Poliittisesti voi käydä sietämättömäksi mukautua Emun sanelemaan raha- ja talouspolitiikkaan.”

Adrian Evans, Lazard Brothers-investointipankin (yksi Euroopan johtavista investointipankeista) toimitusjohtaja (HS 1.12.97)

”Belgiassa rahaliittoa kaupataan taloudellisena pelastuksena. Mutta työntekijät joutuvat valitsemaan työttömyyden tai matalampien palkkojen välillä.”

Peter Vanderbruggen, belgialainen toimittaja ja ekonomisti (The European 23.-29.11.97)

EMU-mielipidemittaukset 11/1997

EU-komission Eurobarometri-tutkimus 27.11.97:

Vain 47 % EU-maiden asukkaista kannattaa Emua.

Emun kannatus eri maissa: Saksassa vain 32%, Englanti vain 26 %, Ruotsi 33 % ja Suomi 29%.

Ainoastaan 46 % EU-maiden kansalaisista katsoo suhtautuvansa positiivisesti Euroopan unioniin. Tämä on matalin luku sitten vuoden 1981, jolloin 50 % suhtautui positiivisesti EY:öön.

”Kun euro toteutuu, Eurooppa suuntautuu kohti matalampaa elintasoa. Jos Euroopan unionin lainsäädäntö onnistuu estämään jäsenmaita kilpailemasta toistensa kanssa, ne tulevat olemaan kollektiivisesti vähemmän kilpailukykyisiä muuhun maailmaan nähden. Pahimmillaan tämä konflikti voisi eskaloitua pitkäaikaiseen Eurooppaan jakoon kahteen luokkaan, jolla voisi olla vakavia taloudellisia, poliittisia ja lopulta sotilaallisia seurauksia sekä euron sisä- että ulkopuolella oleville.”

Lawrence Lindsey, juuri eläkkeelle siirtynyt American Federal Reserve’n (kultavarasto) johtokunnan jäsen (The European 20-26.11.97)

”Lindsey korostaa että huomattavia alueellisia eroja Amerikan taloudellisessa kehityksessä lievennetään itsekorjaavilla ja stabiloivilla mekanismeilla. Kaksi avainkorjausmekanismia ovat työvoiman liikkuvuus sekä fiskaaliset siirrot yhteisen verotusjärjestelmän kautta. Euroopan unionilta puuttuvat nämä molemmat mekanismit.”

Milton Friedman, Nobel-palkinnon saaja (The European 20-26.11.97)

”Euro tulee kärjistämään poliittisia tunteita ja johtamaan hajottaviin ristiriitoihin aiheuttamalla poikkeuksellisia taloudellisia shokkeja, joita olisi voitu muuten korjata muuttamalla vaihtokursseja. Eurooppa on hyvä esimerkki alueesta, joka on epäedullinen yhteisen valuutan kannalta.”

Bernard Conolly, englantilainen entinen EU-komission johtava virkamies, kirjoittanut kirjan Euroopan mätä sydän (The European 20-26.11.97)

”Avoimessa maailmantaloudessa, jossa pääoma on vapaa liikkumaan maasta maahan, on ratkaisevaa, että valuutat voivat nousta ja laskea toisiinsa nähden vastatakseen korkomuutoksiin ja odotuksiin taloudellisessa toiminnassa. Ainoa argumentti yhteisen valuutan puolesta on poliittinen.”

(The European 23.-29.1.1997)

Kansalaismielipide EMU-kansanäänestyksestä

EVA:n kyselyn tulokset 1997

Suomalaisten enemmistö halusi kansanäänestyksen EMU:sta!

Muista mielipiteistä erottuu selvänä näkemys, että EMU-jäsenyys tulee ratkaista kansanäänestyksellä.
Näin tapahtuukin monissa muissa EU-maissa. Miksi siis ei meillä Suomessa?

Ks. väittämä: ”Niin tärkeä valinta, että suomalaisten mukaanmeno tulisi ratkaista kansanäänestyksellä”

07eu97

emu12veu

Toisin kuin poliitikot, kansalaiset eivät halua liittyä rahaliittoon ensimmäisten maiden joukossa.

Hallituksen tulee kunnioittaa tätä mielipidettä, sillä EMU:n riskit EU:n jäsenmaille ovat tavattoman suuret, eikä vastoin yleistä mielipidettä tehtyä päätöstä voida pitää kestävänä.

Hallitus käyttää kuitenkin jälleen mielikuvaa ”EMUn ulkopuolelle jäämisestä” lähes kiristyskeinona yleisen EMU-kriittisen mielipiteen murtamiseen.Vetoaminen kilpailukykyyn on liiankin helppo keino hämärtää EMU:n vaikutuksetdemokratiaan ja kansalliseen päätäntävaltaan.

Kansalaiset eivät hyväksyisi EMUa missään tapauksessa, jos liittovaltiokehityksen etenemisestä kerrottaisiin rehellisesti.

Lähde: Helsingin Sanomat 28.10.1997

”Jokaisen maan tulee harkita, pystyykö se pitemmän päälle elämään eurooppalaisen valuutan ja yhteisen valuutan kanssa. Koska taloudellista kehitystä ei voida enää korjata vaihtokurssien avulla, työmarkkinoille ja kansallisille finanssijärjestelmille saattaa aiheutua voimakkaita sopeutumispaineita. Haluaisin kaikkien tietävän tämän etukäteen, jotta asiassa ei tule myöhemmin katkeraa heräämistä.”

Martin Feldstein, Harvardin yliopiston talousprofessori sekä presidentti Reaganin entinen talousneuvonantaja (Der Spiegel 48/1997)

”Talouslehti Veckans Affärerille antamassaan haastattelussa Persson sanoi myös epäilevänsä, että Emun myötä paineet EU:n kehittymiselle liittovaltion suuntaan voivat lisääntyä.

— En halua federalistista kehitystä. Ruotsin kansa ei ole päättänyt liittyä liittovaltioon. Emu voi hyvinkin vaatia eurooppalaista veropolitiikkaa, Persson sanoi Veckans Affärerille.”

Göran Persson, Ruotsin pääministeri (HS 21.10.97)

Emu ja infantiilin modernin loppu

Moderni kulttuuri on ympäristö- ja kehityskriisin tähden murroksen edessä. Modernin murros voi viedä ”infantiiliin”, ”solidaariseen” tai ”kyyniseen” moderniin. EU:n rahaliitto Emun syntyä on syytä tarkastella modernin kulttuurimurroksen näkökulmasta.

Suomen kulttuurinen identiteetti on viimeisen kahdensadan vuoden aikana perustavalla tavalla muuttunut. Nykyään maamme on läpikotaisin osa modernia länttä. Mutta kuinka tässä kävi? Juuri kun meistä tuli moderneja ihmisiä moderni joutuikin kriisiin. Me jouduimme kriisiin. Modernin kulttuurin murros lienee väistämätön. Murroksen luonteen ymmärtäminen voisi lisää vapauttamme valita tulevan kulttuurikehityksen pääsuunta.

Minkälaisesta murroksesta on siis kyse?

Kulttuurien kehityskaarta on joskus hedelmällistä verrata yksilön kehitykseen. Nuorella ihmisellä saattaa olla monenlaisia kykyjä ja ihanteita. Hän haluaa urheilusankaraksi, huippuohjaajaksi ja menestyväksi juristiksi. Aikuistumiseen kuuluu valintojen tekeminen ja omien rajojen tunnustaminen.

Modernille kulttuurille tyypillisiä arvoja ovat mm. rationaalisuus, ihmisten tasa-arvo ja globaali solidaarisuus, demokratia, vapaus, edistysusko, aineellinen yltäkylläisyys, taloudellinen kasvu, usko oman kulttuurin ja sen saavutusten yleismaailmalliseen pätevyyteen sekä pyrkimys muokata muita kulttuureja kaltaisiksemme.

Modernin aikakauden kultakautena, joka kesti jopa 1960-luvulle saakka, moderni ihminen saattoi uskoa mainittujen kulttuuri-ihanteiden yhteensopivuuteen. Tämä usko antoi modernille kulttuurille sille ominaista voimaa ja optimismia.

Modernin aikuistumiskriisi

Kulttuuripiirimme kehitysoptimismi ei tietenkään ole koskaan ollut jakamaton. Perusteellisen muutoksen eteen moderni kulttuuri joutui kuitenkin vasta törmättyään viime vuosikymmeninä kahteen maailmanhistoriallista merkitystä omaavan haasteeseen. Kehitysmaiden köhyys ja globaali kehityskriisi opettivat, ettei globaalia yhtenäiskulttuuria, aineellista yltäkylläisyyttä sekä maailmanlaajuista demokratiaa ja tasa-arvoa voida saavuttaa samanaikaisesti. Ympäristöongelmat opettivat, ettei jatkuva taloudellinen kasvu ja solidaarisuus kaiken elävän kanssa sovi yhteen.

Globaalien kehitys- ja ympäristöongelmien johdosta moderni kultturi on joutunut ”aikuistumiskriisiin”. Meidän on asetettava tavoitteemme arvojärjestykseen sillä uhalla, että historia tekee sen meille. Vaihtoehtoja on kolme. Voimme valita ”solidaarisen modernin”, jolloin pidämme kiinni universaalista demokratiasta ja tasa-arvosta aineellisen yltäkylläisyyden ja taloudellisen kasvun kustannuksella. Voimme myös valita ”kyynisen modernin”, jolloin luovumme demokratiasta ja tasa-arvosta taloudellisen kasvun ja yltäkylläisyyden pelastamiseksi. Lopuksi voimme valita ”infantiilin modernin”, jolloin pyrimme, vastoin parempaa tietoa, pitämään kiinni kaikista moderneista arvoista samaan aikaan.

Tämä on se kulttuurinen horisontti, jonka puitteissa EU hakee muotoaan ja olemassaololleen oikeutusta.

EU kyynisen modernin tielle?

EU:n edelläkävijä EY syntyi modernin kultuurin kulta-ajan lopuvaiheessa. 1950-luvulla vain sodat näyttivät olevan esteenä modernin kulttuurin ihanteiden koko paletin toteuttamiselle. EY loi taloudellisen yhteistyön kautta vakautta Länsi-Eurooppaan ja sen kautta edellytyksiä modernin kukoistukselle, tai näin ainakin EU-liturgiassa väitetään. Kehitys- ja ympäristökriisin noustessa kaikkien tietoisuuteen EY jäi kuitenkin infantiiliksi projektiksi.

EU on kulttuurisesti tietoisempi hanke kuin EY. EU:ta rakennettaessa ollaan tietoisesti luovuttu demokratian ihanteesta taloudellisen ja valtapoliittisen menestyksen takaamiseksi. On historiallinen paradoksi, että EU olisi epädemokraattisuutensa johdosta kelvoton EU:n jäseneksi.

Emun kolmannen vaiheen myötä EU on lopullisesti astumassa infantiilista modernista kyynisen modernin tielle. Emun lähentymiskriteerit ovat vieneet kaikkien EU-maiden talouspolitiikan monetarismin suuntaan. Köyhyyden väistyminen ja tasa-arvo, esimerkiksi työllisyysasteen ja sukupuolten välisen tasa-arvon kohentumisen tai alueellisten varallisuuserojen kaventumisen mielessä, eivät Emun oloissa ole kehityksen ja menestyksen mittareita.

Emun yhteisvaluutan voimaantulon jälkeen EU:n talouspolitiikka nojaa ns. vakaus- ja kasvusopimukseen. Sopimus terävöittää entisestään EU:n talouspolitiikan monetaristista peruslinjaa. EMUn kolmannen vaiheen käynnistäminen vähentää myös edelleen demokratiaa EU:ssa kun se keskittää rahapoliittista valtaa ”Euroopan” keskuspankin virkamiesjohtokunnalle, jonka demokraattinen mandaatti ja vastuullisuus on olematon.

Kaiken kaikkiaan Emu on suuren luokan ratkaisu eikä vain siksi, että Emu on EU-liittovaltiohankkeen moottori.

Valinnan pakko

Rahaliitto Emu syntyy – tai jää syntymättä – keskellä modernin lännen kulttuurin syvää kriisiä. Paluuta infantiiliin moderniin ei ole. Länsieurooppalaisten on tehtävä valinta kyynisen ja solidaarisen modernin välillä. Kumpikaan valinta ei tuo ongelmatonta tulevaisuutta.

Kyyninen moderni tuo maallista menestystä monille, mutta myös kasvavan eriarvoisuuden, taantuvan demokratian ja syvenevän ympäristökriisin. Solidaarinen moderni voi toteutua vain jos luovumme jatkuvan talouden ja kulutusmahdollisuuksien kasvun unelmasta ja opimme asettamaan demokratian ja universaalin tasa-arvon ihanteen keskeisiksi arvoiksemme ja käytännön toimiemme ohjenuoraksi.

Yhteisvaluutan myötä EU:n ydinalueesta on tulossa maailman toistaiseksi tietoisin ja mittavin kyynisen modernin projekti. Sitä voivat kannattaa älyllisesti puhtain paperein kaikki ne, joille tasa-arvo ja demokratia eivät ole tärkeitä arvoja. Samoin moni infantiilin modernin puolustaja tulee kannattamaan sitä siinä mielettömässä uskossa, ettei kehitys- ja ympäristökriisi pakota meitä kulttuuripoliittisiin valintoihin.

English abstract:

The emergence of global environmental problems and the global development crisis implies an ”adolescence crisis” for modernity. The age of optimistic modernity, with its belief in the commensurability of all key modern ideals including e.g. global solidarity, democracy and ever-increasing affluence, has come to an end. A transformation of modernity is on its way. The transformation can lead to ”infantile modernity”, a modernity ”of solidarity”, or ”cynical modernity”. The construction of the European Montery Union is discussed in the light of the current tramsformations of modernity.

FT Thomas Wallgren
thomas.wallgren(a)helsinki.fi

Kirjoittaja on helsinkiläinen filosofi, Suomen Akatemian tutkija, joka tutkii modernia kulttuuria, rationaliteettia ja moraalista identiteettiä.

Artikkeli on julkaistu Ulkopolitiikka-lehdessä lokakuussa 1997.