Tutkijat kritisoivat talouskurisopimusta

Joukko tutkijoita jätti 11.12.2012 eduskunnalle vetoomuksen demokraattisemman EU-politiikan puolesta. Vetoomuksen mukaan talouspoliittisen vallan siirtämistä pois Suomesta ei tule hyväksyä ilman neuvoa-antavaa kansanäänestystä tai muuta käsittelytapaa, joka varmistaa ratkaisujen kansanvaltaisen hyväksyttävyyden.

Tutkijoiden mukaan Suomen EU-jäsenyyden legitimiteetti lepää yhä merkittävästi vuoden 1994 kansanäänestyksen varassa. ”Tässä kansanäänestyksessä ei selvästikään annettu valtakirjaa talouspoliittisen vallan, erityisesti budjettivallan luovuttamisesta EU:lle nyt esitetyssä laajuudessa”, vetoomuksessa todetaan.

Allekirjoittajat pitävät ongelmallisena sitä, että EU on muuttunut nopeasti, mutta pienin askelin, eikä mikään yksittäinen muutos ole ollut itsessään ratkaiseva. Nyt talouskurisopimuksessa ja van Rompuyn raportissa esitetty kehityssuunta vaatii heidän mukaansa kansalaisten selkeää valtakirjaa, jotta Suomen EU-jäsenyyden ja Eurooppa-politiikan peruslinjan hyväksyttävyys säilyisi.

Siirtotyöläisten hyväksikäyttö EU:ssa

Ovatko EU:n niinsanotut ”neljä vapautta” vapauksia ensinkään, vai ainoastaan erilaisia riiston välineitä? Hietalahden telakan pääluottamusmies Ilpo Haaja Metalli 41:stä ja Vaihtoehto EU:lle -kansalaisliikkeen puheenjohtaja Juhani Lilja esittivät EU-kriittisiä puheenvuoroja Hakaniemen torilla, eurooppalaisena työväen toimintapäivänä 29.9.2010.