Khor UNCTADissa: Teollisuusmaat haluavat monopolisoida talousajattelun

Vaikutusvaltainen kansalaisjärjestöjohtaja Martin Khor käyttää sanoja kuvottava ja tekopyhä kuvatessaan EU:n ja Yhdysvaltojen halua rajoittaa UNCTADin toimintaa. Samalla länsimaat menettävät hänestä oikeutensa toimia demokraattisina esikuvina.

ACCRA — Ghanan pääkaupungissa Accrassa 25. huhtikuuta päättyneessä YK:n kauppa- ja kehityskonferenssin UNCTADin huippukokouksessa sekä teollisuusmaat että kehitysmaat vakuuttivat suureen ääneen haluavansa vahvistaa UNCTADia. Käytännössä maaryhmät kuitenkin tarkoittivat aivan eri asioita.

EU:lle ja Yhdysvalloille vahvistaminen tarkoitti järjestössä käsiteltävien asioiden supistamista tai – kuten asia virallisesti ilmaistaan – ”keskittymistä ydinosaamisalueisiin”. Se tarkoittaisi samalla tarkoittaisi myös järjestön poliittisen roolin kaventamista. Kehitysmaiden kaavailema vahvistaminen taas tarkoitti niille tärkeiksi kokemien uusien kysymysten, kuten tekijänoikeuksien ja globalisaation vaikutusten kokonaisvaltaista käsittelyä.

”EU pitää todellisuudessa enemmistöstä UNCTADin työstä, esimerkiksi investointitutkimuksesta. Ainoastaan osasta he eivät pidä, mutta silti he haluavat puristaa ne osat pois. Se on aika kuvottavaa”, totesi Third World Network -järjestön johtaja Martin Khor Kepan verkkouutisille Accrassa.

Kehitysjärjestöjen keskeisimpiin vaikuttajiin lukeutuva Martin Khor on osallistunut kaikkiin YK:n kauppa- ja kehityskonferenssin UNCTADin huippukokouksiin vuodesta 1996. Kaikki neljä kokousta ovat Khorin mukaan edenneet samalla kaavalla, eli Yhdysvallat ja EU haluavat rajoittaa järjestön roolia entistä pienemmäksi. Khorin mukaan EU:ta suututti esimerkiksi UNCTADin viime syksyinen vuosiraportti alueellisista kauppasopimuksista.

”Raportti käsitteli erittäin tasapainoisesti sopimusten haittoja ja hyötyjä. He eivät halua edes sellaisten tulevan ulos verrattuna ehkä noin 60 000 muuhun raporttiin, jotka sanovat, että alueelliset vapaakauppasopimukset ovat puhtaasti hyvä asia”, harmittelee Cambridgessa kansantaloustieteilijän koulutuksensa saanut Khor.

Huono esimerkki demokratiasta

Khor kehottaa katsomaan UNCTADin roolista käytävää keskustelua laajemmasta perspektiivistä. Hänen mielestään teollisuusmaiden toiminta tuo mieleen Microsoftin ja Bill Gatesin. Ohjelmistotuotannon sijasta nyt halutaan monopolisoida talousajattelu ja politiikkasuositusten tekeminen Maailman kauppajärjestö WTO:lle, Maailmanpankille, Kansainväliselle valuuttarahasto IMF:lle ja teollisuusmaiden yhteistyöjärjestö OECD:lle.

”Ei UNCTADista kuitenkaan ole vastusta muille. Jopa suurille valtioille olisi demokratian nimissä hyvä asia, että UNCTADin annettaisiin olla. Ne voisivat sanoa, että meillä täällä järjestö, joka tarjoaa vaihtoehtoisia näkemyksiä”, Khor sanoi.

Khor on huolissaan myös siitä, että EU ja Yhdysvallat murentavat itse toiminnallaan mahdollisuuksiaan olla demokraattisina esikuvina kehitysmaille. Hän haluaisi, että UNCTADiin suhtauduttaisiin samalla tavalla kuin oppositioon kansallisessa politiikassa.

”Tilanne antaa todella ikävän tunteen kehitysmaille, niiden kansalaisyhteiskunnille ja hallituksille. Me olemme inspiroituneita demokratiasta, mutta sitä ei näytetä harjoittavan, kun se ei hyödytä itseä. Se on todella tekopyhää”, Khor kärjistää.

”WTO:n ministerikokous on ajantuhlausta”

Kauppakysymyksiä Martin Khor on seurannut jo ennen kuin WTO perustettiin vuonna 1995. Hänkin tosin myöntää aktivoituneensa kunnolla vasta WTO:n perustamisen myötä.
Khor laati pohjan kansalaisjärjestöjen yhteiseen WTO-vetoomukseen Accran kokouksen toisen ja kolmannen kokouspäivän välisenä yönä. Kimmokkeen kirjeen kirjoittamiselle antoi WTO:n pääsihteeri Pascal Lamyn ilmestyminen kokouspaikalle lobbaaman Dohan-kierroksen ministerikokouksen pikaisen järjestämisen puolesta. Khor ihmettelee, miksi miniministerikokous pitäisi järjestää nyt, kun Yhdysvaltojen väistyvällä hallinnolla ei ole kunnollisia valtuuksia tehdä sopimusta.

”Ihan niin kuin Bush voisi muka jättää Dohan kierroksen tuloksen esimerkiksi Clintonille perinnöksi. Clinton hyppii sen päällä ja heittää sitten roskikseen. Tuhlaamme vain kaikkien aikaa”, Khor totesi.

Onnistumiset auttavat Khoria jaksamaan

Khor ei vaikuta väsyneeltä, vaikka on taistellut jo vuosikymmeniä ”tuulimyllyjä vastaan”, päinvastoin. Hänen mielestään kansalaisyhteiskunta on niin kehitysmaissa kuin teollisuusmaissa vahvempi kuin koskaan aikaisemmin.

”Tietoisuus siitä, että WTO:ssa pitää puhua myös kehityksestä, ja että kehitysmaiden hallituksia pitää vahvistaa WTO:ssa, on järjestöjen ansiota, Khor väittää.
Khor luettelee myös pitkän joukon järjestöjen konkreettisia saavutuksia: esimerkiksi yritysten oikeuksia kehitysmaiden tarpeiden kustannuksella vahvistamaan pyrkineen monenvälisen investointisopimuksen (MAI) kaatamisen 1990-luvun lopulla. Vastaavasti 2000-luvulla hiv-potilaiden, järjestöjen ja eräiden maiden kampanja kopiolääkkeiden saatavuuden parantamiseksi kehitysmaissa tuotti tulosta, kun WTO:n tekijänoikeussopimusta sopimusta löyhennettiin hiukan.
Järjestöillä on Khorin mukaan myös rooli teknisenä tukena. Esimerkiksi SEATINI- järjestö (The Southern and Eastern African Trade Information and Negotiations Institute) organisoi afrikkalaiset valtiot katsomaan yhdessä kauppaneuvotteluehdotuksia ennen kuin WTO:hon perustettiin varsinainen Afrikka-ryhmä.

”Sitä ei siis saanut aikaan UNCTAD tai WTO, vaan paikallinen afrikkalainen kansalaisjärjestö”, kertoo itsekin asiantuntemustaan SEATINI:lle lainannut Khor.

Selvimmin järjestöjen työn vaikutus näkyy Khorin mukaan ilmastomuutoskeskustelussa. ”Muistan, kuinka oma paikallinen organisaationi aloitti julkaisutoiminnan ilmastonmuutoksesta vuonna 1988. Silloin sitä ei tosin kutsuttu ilmastonmuutokseksi, vaan kasvihuoneilmiöksi. Ihmiset sanoivat, että te olette ihan hulluja ja että tämä ei ole mikään kysymys. Nykyään hallitukset joutuvat painiskelemaan kysymyksen kanssa ankarasti”, toteaa malesialainen Khor.

Pasi Nokelainen 29.4.2008 | 16:00

”Jos meistä tulee Naton jäseniä, se vaikeuttaa muun muassa tavallisen ihmisen elämää. Miksi Natoon liittymisen sisäpoliittisia vaikutuksia ei ole käsitelty tiedotusvälineissä?”

Hannu Salama Ilta-Sanomissa 5.4.2008

Afrikkalaisjärjestöt: EPA toi esille EU:n ”todelliset kasvot”

Afrikkalaiset kansalaisjärjestöt vaativat Euroopan etua palvelevien EPA-vapaakauppaneuvotteluiden mitätöintiä. Afrikan kehityksen tukeminen on niiden mukaan jäänyt sanahelinäksi.

Afrikkalaiset kansalaisjärjestöt arvostelevat raskaasti EU:ta EPA-vapaakauppasopimusneuvotteluiden viimeaikaisesta kehityksestä. Niiden mukaan Eurooppa on nyt paljastanut todelliset kasvonsa.

”Nämä (väliaikaiset) sopimukset ovat klassisia vapaakauppasopimuksia, jotka palvelevat selvästi Euroopan kaupallisia ja taloudellisia etuja. Kaikki vaateet Afrikan kehityksen tukemisesta ja alueellisesta integraatiosta ovat paljastuneet valheiksi”, järjestöt arvioivat Afrikan kauppaverkoston (African Trade Network) kokouksen jälkeen helmikuun lopulla.

EPA-sopimukset ovat EU:n ja Afrikan, Karibian sekä Tyynenmeren maiden eli niin sanottujen AKT-maiden välisiä vapaakauppasopimuksia, joiden on tarkoitus korvat vanhat kauppasopimukset. Sopimukset piti suunnitelmien mukaan saada voimaan tämän vuoden alussa.

Tähän mennessä kuitenkin vain 35 maata 80:stä on suostunut allekirjoittamaan sopimuksen, ja näissäkin tapauksissa on ollut kyse alkuperäistä suppeammista väliaikaisista sopimuksista. Varsinainen EPA-sopimus on tehty vain Karibian ja EU:n välillä. EU tahtoisi saada neuvottelut laajemmista sopimuksista päätökseen mieluusti jo tänä vuonna.

”Kolonialisimin uusi muoto”

Järjestöt ovat vastustaneet sopimuksia suunnitteluvaiheesta lähtien. Neuvottelujen viimeaikainen kehitys on niiden mukaan näyttänyt vielä aiempaakin selvemmin, miten kauhistuttavia sopimukset olisivat.

Järjestöjen mukaan Eurooppa omaksui manipuloivan ja kovakouraisen taktiikan vuoden 2007 lopulla yrittäessään painostaa afrikkalaiset hallitukset sopimuksiin.

”Kun tuli selväksi, ettei yksikään Afrikan alueista suostu vaatimuksiin, Euroopan komissio turvautui jäsentensä tukemana julkeaan hajoita ja hallitse -taktiikkaan. Eurooppa käytti hyväkseen sitä, että osa vientialoista on historiallisista syistä vahvasti riippuvaista Euroopan markkinoista. Eurooppa talloi koko alueellisen neuvotteluprosessin jalkoihinsa uhkaamalla sulkea pääsyn tärkeille vientimarkkinoille. Lisäksi se alkoi neuvotella kahdenvälisiä sopimuksia yksittäisten maiden kanssa”, järjestöt lausuvat.

Järjestöt saavat tukea Euroopan sosiaalisen verkoston (European Justice Network, EJN) johtajalta Malcolm Damonilta, jonka mukaan moni maa päätyi painostuskeinojen vuoksi allekirjoittamaan väliaikaisen sopimuksen vaikkei olisi halunnut.

”Näitä sopimuksia voi pitää kolonialismin uutena muotona, sillä ne ovat käytännössä Euroopan vanhoille siirtomailleen säätämiä omien markkinoidensa suojaamiseksi”, Damon sanoi uutistoimisto IPS:lle.

Laajennetut sopimukset on unohdettava

Kansalaisjärjestöt vaativat, että tehdyt sopimukset mitätöidään ja tilalle otetaan vaihtoehtoisia malleja, kuten niin sanottu Kaikkea paitsi aseita -sopimus (Everything But Arms, EBA). Kyseisen sopimuksen mukaan maailman köyhimpiin valtioihin kuuluvat AKT-maat voivat viedä tuotteitaan Eurooppaan tullitta.

Lisäksi neuvotteluissa pitäisi järjestöjen mukaan unohtaa sopimukset palveluista, sijoituksista, yksityisestä omaisuudesta, kilpailusta ja julkisista hankinnoista. Neuvotteluissa tulisi myös esimerkiksi palata kehitysmaiden omiin määritelmiin niiden tavoitteista.

Niin Afrikan, Karibian, Tyynenmeren kuin Euroopankin kansalaisjärjestöt ovat vastustaneet sopimuksia niiden suunnitteluvaiheesta lähtien. Niiden mukaan sopimukset vaarantavat esimerkiksi köyhien maiden hallitusten tulot ja sitä kautta julkiset palvelut, paikallisen tuotannon, ruokatuotantoon liittyvän itsemääräämisoikeuden sekä Afrikan maiden alueellisen integraation.

Eeva Eronen
Julkaistu Kepan verkkosivuilla 4.3.2008 | 15:06

Lissabonin sopimus: Euroopan surullisin tarina

Ensin se kaatui kansanäänestyksissä. Sitten se herätettiin kuolleista. Ja kun se nyt viimein on tulossa hyväksytyksi, on herännyt epäilys, että EU:n uusi perustuslaki on susi jo syntyessään.

Kun ranskalaiset ja hollantilaiset kesällä 2005 kaatoivat EU:n perussopimuksen, syy ei ollut itse sopimuksessa. Äänestäjät olivat vain kerta kaikkiaan niin kyllästyneitä poliittisiin johtajiinsa, että päättivät osoittaa mieltään niin että tuntui.

Ranskan vaihdettua presidenttiä, Euroopan poliittiset johtajat päättivät yrittää uudelleen. Kuolleista herättäminen onnistui, mutta hinta oli kova. Perussopimuksen ongelmallisimmat kohdat siirrettiin uuteen sopimukseen sellaisinaan. Poliittisesti arkaluontoiset kohdat muotoiltiin uudelleen niin, että vain juristit pystyvät niitä enää tulkitsemaan.

Lisäksi muutamalle maalle myönnettiin joukko käsittämättömiä poikkeuksia. Esimerkiksi Puolaa hyviteltiin tavalla, joka maan nykyisen hallituksen kannalta on täysin yhdentekevä. Mutta siellähän määräykset nyt ovat, perustuslaillisessa tekstissä, ikuisuuksiin asti. Kaikkia näitä ongelmia europarlamentaarikot osoittelivat sormella käsitellessään asiaa pari viikkoa sitten. Silti hekin hyväksyivät sopimuksen omalta osaltaan selvällä enemmistöllä.

Vasta viisi maata on hyväksynyt

EU:n jäsenmaista viisi on sopimuksen hyväksynyt. Niistä tärkein on Ranska. Mutta samana päivänä kun Ranskan kansalliskokous päätti asiasta, se oli esillä myös Slovakian parlamentissa. Siellä oppositio kytki sen onnettomalla tavalla yhteen sisäpoliittisesti arkaluontoisen lehdistölain kanssa. Tulos: Hallitus veti perussopimuksen pois käsittelystä.

Slovakia hyväksyy sopimuksen kyllä. Niin myös Iso-Britannia, missä euroskeptinen oppositio on tehnyt jättimäisen numeron siitä, ettei uutta sopimusta alisteta kansanäänestykseen. Kaikkien parlamenttien äidissä laki on ensimmäisessä lukemisessa. Ja vaikka osa Työväenpuolueen ja liberaalien edustajista aikoo äänestää sopimusta vastaan, konservatiivien riveistä löytynee riittävä määrä loikkareita toiseen suuntaan.

Kansanäänestykseen asia menee vain Irlannissa. Enemmän kuin sopimuksesta itsestään, sielläkin tulos riippuu siitä, kuinka suosittu Bertie Ahernin hallitus on touko-kesäkuun vaihteessa.

Enemmän kuin hyväksymistä sinänsä, päättäjät jännittävät nyt, milloin kaikki maat ovat sopimuksen hyväksyneet. Ranska ajaa mahdollisimman pikaista aikataulua, jotta sopimus voisi astua voimaan vuoden 2009 alusta, Ranskan EU-puheenjohtajuuden päätteeksi. Mutta tämä ei välttämättä ole kaikkien hallitusten mieleen. Etenkin ne, jotka eivät halua valita EU:lle uutta presidenttiä ja ulkoministeriä heti ensi vuoden alussa, saattavat tahallaan pitkittää asian käsittelyä vuodenvaihteen yli.

Susi jo syntyessään?

Lissabonin sopimuksen suurin uutuus on neuvoston pysyvän puheenjohtajan eli presidentin valinta. Poliittiset ryhmät sovittelevat tehtävää paraikaa jo omille edustajilleen: vasemmisto brittien Tony Blairille, konservatiivit Luxemburgin Jean-Claude Junkerille ja liberaalit Tanskan Anders Fogh Rasmussenille tai Belgian Guy Verhofstadtille.

Todellinen vääntö käydään kuitenkin siitä, mitä tämä uusi presidentti oikein tekee, koska siitä ei itse sopimuksessa ole selviä määräyksiä. Jos hän on EU:n ykkösedustaja ulkomaailman suuntaan, mitä ihmettä tekee ensi kertaa valittava korkea ulkopoliittinen edustaja eli ulkoministeri? Jos hän taas on ykkösedustaja jäsenmaiden suuntaan, mitä tekemistä jää komission puheenjohtajalle?

Kun EU:lle on valittu pysyvä presidentti, jäsenmaiden omilla korkeimmilla poliittisilla johtajilla — presidenteillä ja pääministereillä — ei EU:ssa ole enää mitään virkaa, vaikka ihan tavalliset ministerit jatkavat neuvostojensa johtamista entisen kuuden kuukauden rotaation mukaisesti. Lohdutukseksi kaavaillaan järjestelyä, jossa pääministerit saisivat vuorollaan johtaa yleisten asiain neuvoston istuntoja, ulkoministerit ulkoasiainneuvostoa ja EU:n presidentti johtaisi puhetta vain huippukokouksissa.

Kun osa jäsenmaista vielä menettää oman pysyvän komissaarinsa, perustuslakiharjoituksen lopputuloksena voi hyvin olla EU:n poliittisen hyväksyttävyyden romahdus ensin jäsenmaiden poliittisen eliitin ja sitten kansalaisten keskuudessa. Näin on vuosien työn tuloksena vakavalla tavalla pahennettu ongelmaa, jota perustuslakityön myötä aikanaan lähdettiin ratkomaan.

Jarmo Mäkelä
kolumni YLEUutisten verkkosivuilla
Julkaistu 03.03.2008, klo 15.51 (päivitetty 03.03.2008, klo 15.53)

EY-tuomioistuin rajoittaa lakko-oikeutta

EY-tuomioistuin antoi ennen joulua kaksi ennakkoratkaisua, joista toinen koski Viking-Linen ja Suomen Merimies Unionin kiistaa, jossa ammattiliitto pyrki sopimuksettoman tilan aikana työtaistelutoimilla painostamaan varustamoa, joka halusi palkkoja alentaakseen siirtää toimintansa Viroon. Toisin sanoen ulosliputtaa matkustajalautta Rosella ja ryhtyä soveltamaan työntekijöihin suomalaista työehtosopimusta huomattavasti heikompaa virolaista työehtosopimusta.

Toinen ennakkoratkaisu koskee latvialaisen Laval-yhtiön ja Ruotsin rakennustyöläisten liiton välistä kiistaa, jossa liitto vaati kyseistä yhtiötä maksamaan Vaxholmin kaupungin koulun rakennustyömaalle tuoduille latvialaisille työntekijöille Ruotsin rakennusalan työehtosopimusten mukaisia palkkoja, jotka olivat paljon paremmat kuin latvialaisen sopimuksen palkat.

Ratkaisuissa kyllä tunnustetaan ay-liikkeen lakko-oikeus sinänsä EU:n perusoikeudeksi, mutta yritysten vapaa sijoittautumisoikeus mihin tahansa maahan ja työvoiman vapaa liikkuvuus asetetaan ay-oikeuksien edelle. Näyttää siltä, että Euroopan unionissa ei kehdata poliittista syistä suoraan kieltää lakko-oikeutta, mutta sille asetetaan tuomioistuimen päätöksillä tiukat rajat ja nämä rajat pannaan kulkemaan työnantajaetujen vaatimissa puitteissa.

Viking-Linen tapauksessa katsottiin, että Suomen työlainsäädännön mukaan sallittu työtaistelutoimi oli EY:n perussopimuksen 43 artiklan mukaisen yrityksen sijoittautumisvapauden vastaisena kielletty. Lakko-oikeuden kieltoa lieventävinä seikkoina mainittiin, että ammattiliiton on pystyttävä näyttämään, että kyse on vain puolustustaistelusta ja osoittamaan, että työtaistelulla voidaan saavuttaa asetettu päämäärä. Työtaistelu ei saa ylittää sitä, mikä on tarpeen hyväksyttävän päämäärän saavuttamiseksi.

Lakkoilla siis saa, mutta sillä ei saa estää yrityksen siirtymistä toiseen maahan ja tässä tapauksessa virolaisen työehtosopimuksen käyttöönottamista.

Lavalin tapauksessa Ruotsin Rakennustyöläisten liiton toimeenpanema saarto katsottiin olevan työvoiman vapaan liikkuvuuden vastaista ja siten laiton. EY-tuomioistuin katsoo, että työtaistelutoimilla voidaan puolustaa vain niitä oikeuksia, jotka ovat suoraan Ruotsin lakiin kirjoitettu. Laittomia sen sijaan ovat työtaistelutoimet, joilla pyritään parantamaan yrityksen muiden kanssa tekemiä työehtosopimuksia. Tässä tapauksessa kiellettyä oli yrittää parantaa Lavalin Latviassa solmimia heikkoja työehtosopimuksia.

Julkisuudessa käydyn keskustelun perusteella suomalaisen ay-liikkeen johtajat eivät näe, että EY-tuomioistuimen päätös rajoittaa olennaisesti vapaata ammattiyhdistystoimintaa ja Suomen lakien mukaista lakko-oikeutta, vaan ovat ylipainokkaasti korostaneet lakko-oikeutta EU:n perusoikeutena. Jotkut linnoittautuvat työehtosopimusten yleissitovuuden muka turvan taakse.
Todellisuus on kuitenkin illuusiota paljon karumpi. Kaikki tietävät, että Olkiluodon atomivoimalatyömaalla on pitkään toiminut muun muassa puolalaisia rakennusalan firmoja, jotka noudattavat puolalaisia sopimuksia. Juuri ennen joulua paljastui, että Helsingin musiikkitalon työmaalla puolalaisille rakennustyöläisille maksettiin alla kahden euron tuntipalkkoja. Kyseinen puolalaisyritys on toiminut Suomessa vähintään kolme vuotta.
Sosiaalinen dumppaus on Suomessa täydessä vauhdissa.

Arto Viitaniemi
Tiedonantaja 28.12.2007

EU-virastoon jälleen kirjepommi

Euroopan unionin virastoissa tiukennettiin turvamääräyksiä tiistaina, kun Haagissa sijaitsevasta Eurojust-virastosta löytyi kirjepommi. Pommi ei ehtinyt räjähtää, uutistoimisto Reuters kertoi.

Maanantaina myös poliisivirasto Europol ja Euroopan keskuspankin pääjohtaja Jean-Claude Trichet olivat kirjepommilähetysten kohteena. Sunnuntaina EU-komission puheenjohtaja Romano Prodi selviytyi vahingoittumattomana kirjelähetyksen räjähdettyä hänen käsissään Italian Bolognassa.

Saksan syyttäjäviranomaiset kertoivat, että Trichet´lle ja Prodille osoitetut kirjepommit oli lähetetty Bolognasta. La Repubblica -lehden mukaan epäilykset kohdistuivat italialaiseen anarkistiryhmään.

Eurojust- ja Europol-virastot edistävät EU-maiden poliisi- ja oikeusviranomaisten yhteistyötä järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa.

VERKKOTIE, riippumaton verkkolehti 30.12.2003

Hägglund erottaisi puolustuksen perustuslaista

EU:n sotilaskomitean puheenjohtaja Gustav Hägglund kiirehtii päätöstä EU-maiden puolustuspoliittisesta yhteistyöstä. Hägglund sanoo Hufvudstadsbladetin haastattelussa, että puolustuskysymys pitäisi erottaa EU:n perustuslaista, jotta puolustusasiat saataisiin nopeasti kuntoon.

Hägglund ihmettelee sitä, että puolustuspolitiikka polkee paikallaan isojen maiden valtakiistojen takia. Hägglundin mielestä puolustuspoliittisen yhteistyön ei pitäisi olla riippuvainen kysymyksestä, jolla ei ole mitään tekemistä puolustuspolitiikan kanssa.

Hägglund on lisäksi yllättynyt turvatakuista käydystä keskustelusta. Hänen mukaansa turvatakuut kuvaavat todellisuutta, jossa elämme. Hägglundin mukaan on selvää, ettei pinteeseen joutunutta kaveria jätetä pulaan.

VERKKOTIE, riippumaton verkkolehti 17.12.03

Nato-jäsenyys maksaisi 30 miljoonaa vuodessa

Nato-jäsenyys maksaisi Suomelle 30 miljoonaa euroa vuodessa, kirjoittaa Kauppalehti. Arvion on Suomen liittymisen varalta laatinut Puolustusministeriö.

Vuosittaisia lisäkuluja kasvattaisivat lisäksi Naton eri esikuntiin lähetettävien vajaan sadan suomalaisen esikuntaupseerin palkat ja muuttokustannukset.

Ministeriön mukaan Nato-jäsenyys ei nostaisi Suomen nykyistä kahden miljardin euron puolustusbudjettia.
Laskelmat ovat Puolustusministeriön neuvottelevan virkamiehen Janne Kuuselan mukaan laadittu vertaamalla Suomea suurin piirtein samankokoisiin Nato-maihin eli lähinnä Norjaan ja Tanskaan.

Laskelmat ovat Kuuselan mukaan vielä suuntaa antavia, karkeita arvioita. Todellinen maksuosuus määritellään vasta jäsenneuvotteluissa.

Kauppalehti 15.12.2003

Komissio toivoo sopimusta ensi vuoden loppuun mennessä

Euroopan unionin komissio toivoo, että EU:n perustuslaillinen sopimus saataisiin aikaan ensi vuoden loppuun mennessä.

Neuvottelujen on määrä jatkua viimeistään maaliskuussa EU:n seuraavan puheenjohtajamaan Irlannin vetämänä, mutta komission päätiedottajan Reijo Kemppisen mukaan ei ole välttämättä edes mahdollista, että neuvottelut kyettäisiin päättämään ennen ensi kesää. Espanjassa pidetään vaalit maaliskuussa, ja kesäkuussa ovat vuorossa EU-parlamentin vaalit.

EU:n huippujohtajat eivät onnistuneet lauantaina päättämään perustuslaillisesta sopimuksesta ennen aikaisesti keskeytyneessä kokouksessaan. Epäonnistuminen hämmensi EU-johtajia, sillä perustuslaillisen sopimuksen valmistumiseen jo nyt oli ladattu suuria toiveita.

Fiaskoksikin nimetty epäonnistuminen tarkoittaa sitä, että EU laajentuu ensi vappuna ilman uutta perustuslaillista sopimusta.

Komission aikataulu on ehditty jo kyseenalaistaa, sillä laajentumisen, parlamenttivaalien ja uuden komission valinnan jälkeen ei ole näkyvissä mitään ulkoista syytä, joka aiheuttaisi painetta sopimukseen pääsemiseksi.

15.12.2003 STT

Lipponen: Turvatakuista tyydyttävä ratkaisu

Eduskunnan puhemies Paavo Lipponen (sd) pitää EU:n turvatakuista saavutettua ratkaisua tyydyttävänä, kun otetaan huomioon neuvottelutilanne.

”Hallitus on nyt selkeästi hyväksynyt sen, että EU tarvitsee sotilaallisen välineen voidakseen edistää omia tavoitteitaan sekä Euroopan vakauden turvaajana että maailmanlaajuisena toimijana”, Lipponen totesi Maanpuolustuskoulutuksen 10-vuotisjuhlassa Helsingissä lauantaina.

Hän piti Suomen EU-politiikan jatkuvuuden kannalta tärkeänä, että pääministeri Matti Vanhanen (kesk) on ilmoittanut Suomen täysin sitoutuvan jäsenmaiden keskinäiseen solidaarisuuteen. Samoin lausunto periaatteellisesta valmiudesta osallistua EU:n puolustuksen rakenneyhteistyöhön turvaa mahdollisuuden vaikuttaa jatkovalmisteluihin.

Lipponen kertoi aiemmin viikolla kantavansa huolta linjan jatkuvuudesta ja Suomen ajautumisesta unionin reunamaaksi.

Puhemies toisti kantansa, että Suomen ei ole tarpeen ilmoittautua unionissa ”erityisen turvallisuuspolitiikan” maaksi.

”Suomi ei ole liittoutumaton suhteessa EU:n turvallisuus- ja puolustusyhteistyöhön. Turvatakuuartikla ilmaisee jäsenmaiden keskinäisen solidaarisuuden, mutta ei tee EU:sta sotilasliittoa”, hän perusteli.

Lipponen toppuutteli myös viime päivien kauhisteluja ”todellisista tai näennäisistä” mielipide-eroista turvallisuuspoliittisessa keskustelussa.

Hänen mukaansa Suomen turvallisuuspoliittiset ratkaisut ovat nyt oikeasti valinkauhassa. EU:n perussopimuksen lisäksi tarvitaan keskustelua Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta ennen kuin hallitus antaa eduskunnalle selontekonsa ensi vuonna.

13.12.2003 STT