Kansalaisjärjestöt ja terrorismi

Kannanotto ministereiden Itälän ja Koskisen kansalaisjärjestöjen keskustelutilaisuuteen

New Yorkin ja Washingtonin terroriteot ovat surullinen ja epäinhimillisen kova muistutus, kuinka tärkeää on taistelu terrorismia ja sen syitä vastaan. Siksi on viattomien ihmisten muiston suoranaista häpäisemistä se, että näiden tapahtumien varjolla EU:n komissio aikoo nopeuttaa terrorismin vastaisia lakeja, joista ei lokakuussa 1999 Tampereen huippukokouksessa päästy yksimielisyyteen. Nyt nämä aiotaan toteuttaa muutamassa kuukaudessa, siten että ne voitaisiin hyväksyä jo joulukuussa.

EU komissio on tehnyt kaksi laajaa esitystä. ”Euroopan pidätysmääräys” tähtää siihen, että yhdessä jäsenmaassa annettu pidätysmääräys koskisi kaikkia jäsenmaita, vaikka epäillyn rikos ei olisikaan kaikissa maissa rangaistava teko. Komissio on myös tekemässä esityksen terrorismin vastaiseksi lainsäädännöksi. Brittiläinen Statewatch-ihmisoikeusjärjestö on jo varoittanut esityksen laajasta terroristimääritelmästä, kun siinä muun muassa puhutaan ”urbaanista väkivallasta” ja ”julkisen liikenteen” häiritsemisestä. Statewatchin mielestä EU on tekemässä sellaista terrorismin määritelmää, jonka perusteella rikolliseksi toiminnaksi voidaan tulkita myös Genovan ja Göteborgin kaltaiset protestit. Kummassakin tapauksessa on edelleen selvittämättä, mikä oli poliisien ja sotilaiden osuus väkivaltaisiksi kehittyneissä mielenosoituksissa. Kyse on siis muusta kuin terrorismin vastaisesta taistelusta eli suunnitelmista, joilla voidaan laillistaa valtiovallan väkivaltakoneiston kovat otteet, jotka Genovassa ja Göteborgissa kohdistuivat myös suureen osaan rauhanomaisista mielenosoittajista.

Erityisen vaarallinen on esitys, jossa leimataan ja listataan järjestöjä terroristileimoilla ja haetaan valtuuksia niiden kieltämiseksi. Mukaan listaukseen ovat joutumassa monet poliittiset ja muut vähänkin radikaalimmat järjestöt. On syytä muistaa esimerkiksi se, että Etelä-Afrikan apartheid-hallitus piti nykyään hallitusvaltaa käyttävää ANC:täkin terroristijärjestönä.

Vaihtoehto EU:lle vaatii, että Suomen hallitus vaatii kunnon selvityksen poliisien toimista niin Göteborgin kuin Genovankin tapahtumissa. Edelleen me edellytämme, etteivät valtiot vastaa väkivaltaan väkivallalla ja kansalaisten demokraattisten oikeuksien kaventamisella ja että Suomi toimii tässä asiassa aloitteellisesti. USA:ta kohdannut tragedia ei saa johtaa sellaisiin reaktioihin, joiden varjolla tavallisten kansalaisten perusoikeuksia mielipiteensä esittämiseen, mielenosoituksiin, kokoontumisiin ja erilaiseen järjestäytymiseen kontrolloidaan ja kriminalisoidaan.

Kovilla rangaistuksilla ei terrorismia ehkäistä. Itsemurhaiskujen tekijöitä ei kuolemanrangaistus estä eikä kansalaisten turvallisuutta paranneta demokraattisia oikeuksia kaventamalla.

Maailmalla on terrorismille hyviä kasvualustoja, jotka saavat voimansa yhä vain kasvavasta epätasa-arvosta ja monien kansanryhmien näköalattomuudesta. Näihin asioihin tulisi panostaa.

VAIHTOEHTO EU:LLE TIEDOTUSKESKUS RY.